Atlantski savet Srbije

22. decembar

Dana 22.12.2003. godine u Klubu Vojske SCG “Topčider”, održana je stručna rasprava na temu “Profesionalizacija VSCG”, kojoj je prisustvovao g. Živulovic, a na kojoj se raspravljalo na neke od sledećih tema: Pravci profesoinalizacije Vojske SCG, cena koštanja reforme, stav javnog mnjenja prema profesionalizaciji itd.
 

8-9. decembar

U organizaciji OEBS-a 8. i 9. decembra u Skupštini SCG održan je okrugli sto pod nazivom: “Principi i sprovo?enje unutrašnje kontrole i spoljneg nadzora nad policijom”. Predstavnik ASSCG na ovom skupu bio je g. Radiša Ivovic.
 

1-4. decembar


Atlantski savet Srbije i Crne Gore je u saradnji sa Paktom za stabilost Jugoistočne Evrope i uz podršku Fondacije “Šansa za stabilnost” iz Segedina i Vlade SAD organizovao je međunarodnu konferenciju pod nazivom “Zaštita podataka 2003” u periodu od 1-4. decembra u Sava centru u Beogradu. S obzirom na teškoce, rizike i moguce koristi koje nosi razmena informacija u ekonomskim, administrativnim i drugim aspektima društvenog života, organizatori su zaključili da će stručna rasprava o ovoj temi biti od koristi i za razvoj i osavremenjavanje bezbednosnih sitema koji služe za razmenu odnosno zaštitu podataka. Direktor konferencije bio je g. Branislav Anđelić, član Upravnog odbora ASSCG. Ucešce na konferenciji su uzeli i g. Nebojša Čović, potpredsednik Vlade republike Srbije, general Branko Krga, načelnik Generalštaba VSCG, g. Božidar Đelić, ministar finansija Vlade Srbije, kao i brojni domaci i strani stručnjaci.


 

23-25. novembar

Član ASSCG gospodin Milan Živkovic učestvovao je u radu seminara “Evro-atlantske integracije u Jugoistočnoj Evropi”, u bugarskom gradu Borovecu, u organizaciji bugarskog Centra za demokratske studije i uz saradnju Ministarstva inostranih poslova i Ministarstva odbrane Republike Bugarske. Centralna tema seminara je bila: “Uloga NATO i Partnerstva za mir u sprovođenju reformi sektora odbrane i bezbednosti, dostignuća i perspektive”.
 

4-8. novembar

Delegcija ASSCG u sastavu Vladan Živulovic, predsednik i Marko Kovacević, predsednik Organizacije mladih, ucestvovala je u radu 49. Generalne skupštine ATA (The Atlantic Treaty Association) u Edinburgu. Ova skupština je imala izuzetan značaj zbog činjenice da je bila izborna. Naša delegacija nije imala aktivno ucešce u glasanju zbog činjenice da još uvek nismo članica Partnerstva za mir, ali je naše mišljenje bilo izuzetno cenjeno od strane svih predstavnika ATA. Delegacija je prezentovala rad Organizacije u protekloj godini, predstavila projekte i planove za narednu godinu i uspostavila odgovarajuće kontakte sa novim rukovodstvom ATA. Rezultat konferencije bio je stavljanje akcenta na edukaciju i ulaganje u omladinu, što je NATO apsolutno podržao. Kuriozitet ove Konferencije bio je taj što je na nivou YATA (organizacije mladih ATA) na mesto potpredsednika YATA izabran naš kandidat, predsednik Organizacije mladih ASSCG, g. Marko Kovacević. Ovu odluku je podržala vecina zemalja članica, iako na ATA nivou nemamo još uvek pravo da biramo i budemo birani.
 

27-31. oktobar

U ovom periodu održan je još jedan u nizu Orijentacionih kurseva NATO škole, ovoga puta u nemačkom gradu Oberamergau. Gospodin Živulović je bio predavač na ovom seminaru, čiji je cilj bio upoznavanje učesnika sa osnovnom strukturom, načinom upravljanja i operacijama u Severnoatlantskom savezu, kao i o posebnom programu NATO-a ’’Partnerstvo za mir’’.
 

15-18. oktobar

U dva grada Bugarske, Sofiji i Plovdivu, održan je četvorodnevni seminar na kome su učestvovali i predstavnici Atlantskog saveta SCG, g. Veljko Kadijević, generalni sekretar, g. Marko Kovacević, predsednik Organizacije mladih i Igor Srbljanović, član Organizacije mladih. U delegaciji iz SCG bili su i predstavnici Ministarstva odbrane SCG, kao i srpski novinari. Na ovom skupu se raspravljalo o različitim aspektima socijalne adaptacije i profesionalne prekvalifikacije pripadnika Vojske SCG koja će biti otpuštena u procesu smanjenja Vojske, na primerima i iskustvu zemalja koje su se sa tim problemima već susrele.
 

16. oktobar

Predsednik Atlantskog saveta SCG g. Vladan Živulović imao je priliku da u Briselu učestvuje u radu konferencije koju je organizovao NATO, njegova parlamentarna skupštine i ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga. Diskutovalo se o obezbeđivanju mira od strane NATO-a u kriznim žarištima, njegovim odlukama i upravljanju u konfliktnim situacijama. Od državnih zvanicnika Srbije i Crne Gore, na skupu je govorio ministar odbrane g. Boris Tadić, a treba svakako izdvojiti i govor generalnog sekretara NATO-a Lorda Robertsona.
 

14. oktobar

U holandskom gradu Hagu održan je bilateralni skup između visokih zvaničnika holandskog ministarstva odbrane i ministarstva inostranih poslova s jedne i predstavnika Srbije i Crne Gore s druge strane, među kojima je bilo tri predstavnika Atlantskog saveta: g. Vladan Živulović, dr Prvoslav Davinić i g. Leonid Hramov, iz Koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju. U razgovorima sa holandskim zvaničnicima razmenjena su mišljenja o tri ključna pitanja koja se tiču obeju zemalja: mirovne misije, reforma vojske, situacija na Kosovu. Naša delegacija je iznela probleme, izazove i preduzete mere po sva tri pitanja.
 

25. septembar

Gost Atlantskog saveta SCG 25. septembra bio je g. Bojan Dimitrijević, savetnik ministra odbrane SCG g. Borisa Tadića, koji je održao predavanje na temu: “Jugoslavija i NATO 1949-1958”.


 

18-20. septembar

Okrugli sto: “Parlamentarna kontrola bezbednosnog i odbrambenog sektora, odnosi između parlamenata, Ministarstva odbrane i bezbednosnih službi“ održan je od 18-20. septembra u suorganizaciji OEBS-a i Atlantskog saveta SCG na Zlatiboru. Skup je otvorio šef misije OEBS-a u SCG, ambasador Maurizio Masari i predsednik Skupštine SCG, g. Dragoljub Mićunović. Seminar je imao međunarodni karakter, zbog prisustva brojnih stranih i domaćih eksperata iz oblasti sektora bezbednosti, koji su razmenili znanja i iskustva po pitanju čuvanja profesionalne tajne, rada institucija, obaveštajnih službi, kao i o mogućnostima unapređjenja odnosa i oblika saradnje između skupština i obaveštajnih službi.
 

15-16. septembar

Predstavnici Atlantskog saveta SCG: Vladan Živulović, Veljko Kadijević, Milivoj Reljin i Miloš Ladičorbić učestvovali su 15. i 16. septembra na seminaru “Reforme u sistemu odbrane”, u organizaciji Ministarstva odbrane SCG i Ministarstva spoljnih poslova SCG. Seminar je realizovan po programu i sa predavacima NATO-a.
 

4. septembar

U organizaciji Ministarstva odbrane-Uprave za politiku odbrane, u Beogradu je 04. septembra održan stručni skup “Strategija odbrane Srbije i Crne Gore”. Kriticki osvrt na predloženi nacrt tog krucijalnog dokumenta u oblasti odbrane u ime Atlantskog saveta izložio je predsednik, g. Vladan Živulović, a u radu skupa učestvovali su i drugi članovi Atlatskog saveta: dr Prvoslav Davinić, Miloš Ladičorbić, Milivoj Reljin i Veljko Kadijević. U radu skupa učestvovali su ministar odbrane g. Boris Tadić i načelnik Generalštaba VSCG, general-pukovnik Branko Krga.
 

31. avgust

Drugi po redu “Beogradski forum novinara“-radionica za urednike i novinare, održan je u prostorijama Atlantskog saveta SCG od 31.08-01.09.2003. Novinarima su predavači pružili širok dijapazon informacija u vezi reforme sektora bezbednosti, kao i opšte informacije o NATO-u i Partnerstu za mir, kako bi informisanje gradana u zemlji dostiglo profesionalan i istovremeno objektivan nivo. Osim predavača iz zemlje: g. Bojan Dimitrijevic, savetnik ministra odbrane SCG, g. Mile Đorić, GŠ VSSCG i g. Veljko Kadijević, generalni sekretar ASSCG, učesnicima su se obratili i inostrani predavači: Manfred Sulzgruber, izaslanik odbrane Austrije, Ariane Quentier, NATO Information and Press Office, kao i George Katsirdakis, zamenik šefa kancelarije za Partnerstvo za mir. Atlantski savet je na taj način nastavio misiju edukacije novinara iz oblasti savremenih pitanja odbrane i bezbednosti.


 

31. avgust

Održana Konferencija “NATO i Jugoistocna Evropa” na ostrvu Šipan, Hrvatska. Skup je održan uz potpunu podršku Vlade Hrvatske, odnosno Ministarstva odbrane, a uz koorganizatorsko učešce NATO-a. Govornici su izmedju ostalih bili i dr Mladen Ivanić, ministar inostranih poslova Vlade Federacije BiH, dr Erwin Lanc, bivši ministar unutrašnjih poslova Austrije, kao i brojne ugledne diplomate. Na Konferenciji se raspravljalo o različitim percepcijama NATO-a od strane Evrope, odnosno SAD-a, o situaciji na prostorima Jugoistočne Evrope, iskustvima stranih zemalja, ali je pokrenuto i pitanje statusa Kosova, kao i personalnih promena u Vojsci SCG. Predstavnik ASSCG na ovom uglednom skupu bio je član Upravnog odbora dr Gojko Mišković.
 

23. avgust

Na ostrvu Šipan u Hrvatskoj održan je međunarodni seminar, sa temama koje se tiču regionalne bezbednosti. U radu skupa učestvovali su strucnjaci iz većine zemalja regiona. U ime Atlantskog saveta u radu skupa učestvovali su dr Tihomir Simić i Veljko Kadijević. Rad naših predstavnika naći će se u zborniku seminara koji ce biti dostupan javnosti početkom 2004. godine.
 

8. avgust

U Domu garde u Beogradu, a u organizaciji Ministarstva odbrane SCG, 8. avgusta održan je okrugli sto pod nazivom: “Srbija i Crna Gora-bezbednosni izazovi, rizici i pretnje (stanje i tendencije)”, na kome su pored najviših državnih funkcionera pristustvovali i predstavnici Atlantskog saveta SCG, g. Vladan Živulović i g. Veljko Kadijević.
 

Juli

U prostorijama Atlantskog saveta SCG predavanje za članove Saveta održao je g. Bruce Jackson, predsednik Projekta za tranzicionu demokratiju iz SAD.
 

14. juli

Od 14. do 18. jula u Beogradu, u Domu garde održana je prva NATO škola-NATO orijentacioni kurs o pristupanju Partnerstvu za mir. Ispred ASSCG su učestvovali predsednik Vladan Živulović, ambasador Prvoslav Davinić, generalni sekretar Veljko Kadijević, član Upravnog odbora Miloš Ladicorbić i predsednik organizacije mladih Marko Kovacević.
 

27. juni

Predsednik ASSCG g. Vladan Živulović i clan Upravnog odbora g. Milivoj Reljin su učestvovali u radu okruglog stola održanog u Igalu 27. i 28. juna 2003. godine, pod nazivom “Parlamentari nadzor nad sektorima odbrane i bezbednosti”. Skup je orgaizovala misija OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori.

 

17. maj

Atlantski savet Srbije i Crne Gore je organizovao međunarodnu konferenciju na temu: "Srbija i Crna Gora - put priključenja evroatlantskim integracijama", koja je održana 17. i 18. maja 2003. godine. Učesnici konferencije bili su predstavnici evroatlantskih organizacija iz zemalja clanica NATO-a, regiona Jugoistočne Evrope, predstavnici NATO-a, kao i zvanični državni predstavnici Srbije i Crne Gore. Pored toga, rad Konferencije pratili su i predstavnici diplomatskog i vojnodiplomatskog kora iz zemalja članica NATO-a i Partnerstva za mir akreditovani u Beogradu, predstavnici univerzitetske javnosti, nevladinih organizacija, kao i domaći i inostrani novinari.
Na skupu se raspravljalo o stanju sektora bezbednosti u Srbiji i Crnoj Gori i merama koje državni organi Srbije i Crne Gore preduzimaju na planu pripreme za uključenje u Partnerstvo za mir. O tim pitanjima govorili su: dr Nebojša Cović, predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, g. Goran Svilanović, ministar spoljnih poslova SCG, g. Dušan Mihajlović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, g. Vukašin Maraš, zamenik ministra odbrane SCG, general-pukovnik Branko Krga, načelnik GŠ VSCG i g. Radosav Martinović, savetnik za bezbednost predsednika Vlade Crne Gore. Pored toga, u toku rada skupa govorili su i predstavnici evroatlantskih organizacija i NATO-a o mogucnostima podrške ukljucivanju Srbije i Crne Gore u Partnerstvo za mir: g. Alan Lee Williams predsedavajući The Atlantic Treaty Association, g. Džordž Katsirdakis, predstavnik NATO-a, g. Henry Catto, predstavnik The Atlantic Council USA i Fabrizio Luciolli, predstavnik Italijanskog atlantskog komiteta.
Jedna sesija Konferencije je bila posvećena budućem radu i perspektivama delovanja The Atlantic Treaty Association.
Drugog dana rada skupa za učesnike Konferencije Ministarstvo odbrane, Generalštab Vojske SCG i Žandarmerija Ministarstva unutrašnjih poslova Srbiji organizovali su na vojnom poligonu “Pasuljanske livade” pokaznu vojno-policijsku vežbu, pod nazivom: “Integracija 2003”, kojom su snage bezbednosti Srbije i Crne Gore pokazale osposobljenost za borbu protiv terorizma i za ucešce u mirovnim i humanitarnim operacijama.

 

27. mart

Atlantski Savet Srbije i Crne Gore (ASSCG) uz podršku ambasade Velike Britanije u Beogradu organizovao je prvi u nizu seminara-radionica za obuku novinara za izveštavanje iz oblasti odbrane i bezbednosti. Radionica pod nazivom “Beogradski forum novinara”, održana je od 27-28.03.2003. godine u prostorijama Atlantskog saveta.
Na skupu je učestvovalo 23 novinara elektronskih i pisanih medija iz Srbije i Crne Gore i to: TV i radio stanica, novinskih agencija i dnevnih novina. Cilj radionice bio je da novinare upozna sa osnovnim pojmovima i suštinom izveštavanja iz oblasti odbrane i bezbednosti.
Sve učesnike je na otvaranju skupa pozdravio izaslanik odbrane Velike Britanije u Beogradu, pukovnik Witek Novosielski, pri čemu je naglašena neophodnost bolje edukacije novinara i buduća uloga ASSCG u procesu reformi edukacije novinara kao nužnog preduslova stavljanja Vojske Srbije i Crne Gore pod civilnu kontrolu. Predavači su bili eminentni ekperti iz oblasti bezbednosti i odbrane: dr Prvoslav Davinić, Ministarstvo spoljnih poslova, Veljko Kadijević, generalni sekretar ASSCG, dr Todor Mirković, Evropski centar za mir i razvoj, Beograd, Miroslav Filipović, poslanik Skupštine Srbije i Crne Gore, pukovnik dr Branislav Ðordević, Institut ratne veštine GŠ VSCG, Miloš Ladicorbić, član Upravnog odbora ASSCG.

 

Mart

Predsednik Atlantskog saveta SCG, g. Vladan Živulović, učestvovao je u martu u radu Prlamentarne skupštine NATO, održane u Skupštini SCG u Beogradu, što je predstavljalo presedan za našu zemlju.
 

April

Atlantski savet Srbije i Crne Gore, kao nevladina organizacija koja se bavi evroatlantskim integracijama, bila je učesnik Foruma organizacija koje se u SCG bave sektorom bezbednosti. Na skupu je izražena želja da se ovakav kurs nastavi i ubuduće.
 

5. jun

Predstavnici ASSCG, dr Prvoslav Davinić, g. Veljko Kadijević i g. Marko Kovacević, bili su 5. juna gosti Instituta za međunarodnu politiku i privredu, povodom otvaranja NATO biblioteke za Srbiju i Crnu Goru u ovom Institutu, što je od naših predstavnika ocenjeno kao korak napred u promovisanju evroatlantskih vrednosti na ovim prostorima. Povodom toga, održan je i seminar pod nazivom "Nevojna uloga NATO-a" u prisustvu velikog broja državnih zvanicnika, na kojem su učestvovali i predstavnici Atlantskog saveta.