Atlantski savet Srbije

Novembar

Član Upravnog Odbora Atlantskog Saveta Srbije i Crne Gore, gospodin Milivoj Reljin, podneo je ostavku na članstvo u Upravnom Odboru kao i na članstvo u Atlantskom Savetu. Atlantski Savet Srbije i Crne Gore koristi ovu priliku da se zahvali gospodinu Reljinu na uspešnoj i konstruktivnoj saradnji od osnivanja. Atlantski Savet Srbije i Crne Gore ceni doprinos gospodina Reljina u promociji i širenju evro-atlantskih ideja i integracija u interesu Srbije i Crne Gore.
Gospodinu Reljinu želimo uspeh u njegovom daljem radu. Upravni Odbor Atlantskog Saveta Srbije i Crne Gore

 

24. novembar

Atlantski Savet Srbije i Crne Gore koristi ovu priliku da se zahvali gospodinu Reljinu na uspešnoj i konstruktivnoj saradnji od osnivanja. Atlantski Savet Srbije i Crne Gore ceni doprinos gospodina Reljina u promociji i širenju evro-atlantskih ideja i integracija u interesu Srbije i Crne Gore.
Gospodinu Reljinu želimo uspeh u njegovom daljem radu.
Upravni Odbor Atlantskog Saveta Srbije i Crne Gore

 

Oktobar

Atlantski savet SCG, uz podršku Vlade Kraljevine Holandije, i u saradnji sa Ministarstvom odbrane i »Megatrend« univerzitetom primenjenih nauka, krenuo je sa realizacijom drugog po redu projekta: »Srbija i Crna Gora u Partnerstvu za mir – moguce dobiti od prikljucenja Programu«. U okviru projekta predavaci Atlantskog saveta SCG održace tribine u 12 vecih gradova Srbije i Crne Gore.
U svojim prezentacijama predavači cce govoriti: (1) o SCG - novim izazovima, rizicima, pretnjama i vitalnim interesima, (2) o dostignutom stepenu i daljim pravcima reforme sistema odbrane, i (3) o mogucim dobitima od prikljucenja SCG programu Partnerstvo za mir. Učesnici tribina biće predstavnici lokalne samouprave, Policije, Vojske, studenti, rezervne vojne starešine, predstavnici lokalnih medija i akademski gradani.

 

7–8. oktobar

U organizaciji Atlantskog saveta Srbije i Crne Gore, 7-8. oktobra 2004. godine, na Sv. Stefanu, održana je Medunarodna konferencija “Vizija bezbednosti i integracija Zapadnog Balkana”. U radu konferencije učestvovali su ugledni medunarodni i domaći eksperti:
- visoki zvaničnici Ministarstva odbrane SCG, na čelu sa ministrom Prvoslavom Davinićem
- predsednik Vlade Crne Gore, g-din Milo Ðukanović
- izaslanik predsednika Republike Srbije, admiral Jovan Grbavać
- delegacija Glavnog štaba NATO-a iz Brisela, g. Zsolt Rabai, Koordinator za Balkan, g. Robert Serry, zamenik Generalnog Sekretara NATO-a i g. George Katsirdakis, šef sektora za odbranu i saradnju NATO-a
- predsednik Asocijacije Atlantskih zemalja, g. Robert Hunter i Generalni Sekretar, g. Troels Froling
- predsedavajući Atlantskih organizacija iz zemalja NATO-a i Partnerstva za mir ( Kanada, Velika Britanija, Holandija, Rusija, Portugal, Slovenija, Česka republika, Bugarska, Grčka, Makedonija, Albanija, Hrvatska i Bosna i Heregovina )
- predstavnici omladinskih Atlantskih organizacija iz zemalja NATO-a i Partnerstva za mir (Danska, Bugarska, Grcka, Velika Britanija, Hrvatska, Albanija i Makedonija )
- stručnjaci Atlantskog saveta SCG
- predstavnici organizacije mladih Atlantskog saveta SCG
- ugledni novinari iz više zemalja članica NATO-a i Partnerstva za mir.
U dvodnevnoj raspravi razmatrane su tri glavne teme:
1. Prepreke na putu prikljucenja SCG evroatlantskim integracijama
2. Preostali politički problemi na prostoru Zapadnog Balkana: principi, modaliteti i dinamika rešavanja.
3. Intenziviranje regionalne saradnje zemalja Zapadnog Balkana
Pokrovitelji ove konferencije bili su: Vlada Republike Crne Gore, Glavni štab NATO-a iz Brisela, Vlada Kraljevine Holandije i Jugoslovenski aerotransport.
Konferenciju je otvorio predsednik Vlade Crne Gore, g-din Milo Ðukanović. 

ZAKLJUČCI SA KONFERENCIJE

Glavna poruka konferencije održane na Svetom Stefanu u organizaciji Atlantskog Saveta Srbije i Crne Gore jeste unapređenje saradnje izmedu Srbije i Crne Gore i NATO-a i integrisanija regionalna saradnja.
Doneta su četiri konkretna zaključka:
1. Iskazano je zajedničko interesovanje za saradnju između zemalja u regionu i NATO-a, s tim što se donekle razlikuju njihovi osobeni pogledi i tumacenja te saradnje. Vrlo bitna činjenica je to da je u regionu ostvaren napredak u diplomatiji, rešenosti za saradnju i nivou informisanosti.
2. Neophodnost povećanja nivoa informisanosti stanovništva Srbije i Crne Gore o Programu Partnerstva za mir i o tome na koji način se on razlikuje od punopravnog članstva u NATO-u (navedeni su primeri Švajcarske, Austrije i Švedske). Predloženo je da se promotivnom programu pridodaju i dobiti Srbije i Crne Gore od priključenja Programu Partnerstvo za mir, kao i činjenica da priključenje programu ne mora da vodi punopravnom članstvu u NATO-u. Uzete su u obzir lokalne tenzije i trenutna politicka situacija.
3. Prisutna su različita shvatanja procene napretka. Interesantno je primetiti različite interpretacije dostignutog nivoa reformi u regionu i šta one predstavljaju NATO-u i samim zemljama regiona. Razlike u stavovima su bile očite, ali je primecena i potvrđena stabilna politička situacija kao i ostvaren (i koji tek treba da se ostvari) politički sklad na republičkom nivou i unutar država.
4. Angažovanje stanovništva sa posebnim naglaskom na omladini. Učešce mladih je pozdravljeno i dalje ohrabrivano od strane svih govornika i učesnika konferencije. Ocenjeno je da buduće generacije, uključujući i buduće političke lidere i ostale, treba da budu više uključene u procese reformi i različitim raspravama kako bi se ostvarilo bolje razumevanje već preduzetih i očekivanih promena u regionu.
NATO je podržao i ohrabrio regionalnu saradnju i pohvaljene su određene vojne, odbrambene i političke inicijative kao dobar pokazatelj konstruktivne saradnje u regionu.
Zaključke su doneli:
g-din Troels Sorensen, predsednik YATA ( Organizacije mladih Asocijacije atlantskog sporazuma)
g-din Boran Pešić, generalni sekretar YATA ( Organizacije mladih Asocijacije atlantskog sporazuma)
g-djica Nataša Kociš, predsednik Organizacije mladih Atlantskog saveta Ujedinjenog Kraljevstva.

 

Mart

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Atlantski Savet Srbije i Crne Gore oštro osuđuje sve oblike nasilja na Kosovu i Metohiji i apeluje na međunarodnu zajednicu i njihove predstavnike da preduzmu najenergičnjije mere radi uspostavljanja reda i mira. Koristeći dezinformacije nekih kosovskih medija o uzroku nesreće albanske dece kao neposredni povod, radikalni Albanci predvođeni ekstremistima izazvali su nasilje koje je proizvelo šire sukobe na Kosovu i Metohiji, što može destabilizovati ceo zapadni Balkan sa nesagledivim posledicama. Međunarodne snage i njihovi predstavnici u južnoj srpskoj Pokrajini, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, moraju se odlučno angažovati na smirivanju situacije preduzimanjem svih neophodnih mera i aktivnosti.
Sasvim je jasno da rezolucije, apeli, preporuke i slicno nisu više dovoljne da se zaustavi teror i nasilje nad nealbanskim stanovništvom i njihovom imovinom. Zbog toga, Atlantski savet SCG insistira da predstavnici međunarodne zajednice zauzmu čvrst stav i preduzmu sve neophodne mere protiv onih koji nasilje koriste kao metod borbe za ostvarivanje političkih ciljeva. Neophodno je da se svi odgovorni - organizatori i neposredni izvršioci, ne samo verbalno osude nego identifikuju i izvedu pred lice pravde.
Erupcija nasilja, pokazana mržnja i netolerancija ukazuju na potrebu da međunarodna zajednica, zajedno sa demokratskim snagama Albanaca i vlastima Srbije i Državne zajednice SCG, preispita dosadašnje odluke i rešenja u vezi situacije na Kosovu i Metohiji. Smatramo da je neophodno da se što hitnije srpskom i nealbanskom stanovništvu u Pokrajini obezbedi puna bezbednost, sloboda kretanja, zaštita života i imovine i poštovanje ljudskih prava. To je osnovni preduslov za iznalaženje opšteprihvatljivog rešenja za konačni status Kosova i Metohije.
Takode, Atlantski savet SCG oštro osuđuje netolerantnost i destruktivne postupke prema pojednicima i verskim objektima na teritoriji Srbije. Ovakvi postupci idu na ruku radikalnim Albancima i ne doprinose smirivanju situacije i pronalaženju mirnog i pravičnog rešenja.