Atlantski savet Srbije

10. decembar

Predstavnici Atlantskog saveta SCG Slobodan Kosovac i Ilija Đordević ucestvovali su u radu 4. zasedanja Foruma Bezbednost i društvo, u organizaciji Udruženja diplomaca Centra Džordž K Maršal – Srbija i Crna Gora, koji je održan u Centru Sava, 20. decembra 2005. godine. I ovoga puta rad foruma organizovan je u tri panela – tri pogleda na Ljudsku bezbednost: evroatlantski, regionalni (ovoga puta iz centralne Evrope) i nacionalni (SCG).
Dr. Džon Rouz, direktor Centra Maršal imao je uvodno izlaganje na temu “Znacaj umrežavanja u aktuelne probleme bezbednosti u svetu”, nakon čega je puk. prof. Džejms Haukroft (Mornarica SAD-a) govorio na temu “Savezi i Koalicije: Suočavanje sa bezbednosnim izazovima 21. veka”. U panel je takode bio ukljucen Dr. Piter Bejtor ( direktor Upravnog odbora Udruzenja Dz.K. Marsal – Slovačka), koji je održao prezentaciju na temu “Budućnost Kosova: eksterni pogled na JIE region”. Poslednji govornik bio je prof. dr. Miroljub Jevtić, sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, koji je govorio na temu “Politička korektnost kao uzrok neuspeha borbe protiv terorizma”.

 

24. novembar

Predsednik ASSCG, gospodin Vladan Živulović, učestvovao je na 15. godišnjem međunarodnom simpozijumu ’’Stabilnost i saradnja u evro-atlantskoj regiji - Grcka u novom okruženju’’ održanom u Atini, od 24. do 26. novembra, u organizaciji Grcke asocijacije za atlantsku i evropsku saradnju (GAAEC). Razgovaralo se o transformaciji NATO, evropskoj dimenziji evro-atlantske sigurnosti i dijalogu sa mediteranskim zemljama.
 

14. novembar

Atlantski savet SCG organizovao je posetu delegacije mladih lidera SCG sedištu NATO-a u Briselu, u periodu 14-16. novembra 2005. godine. Delegaciju je sačinjavalo 16 članova i to: 8 predstavnika politickih stranaka, 3 predstavnika medija, 4 predstavnika Organizacije mladih ASSCG i 2 predstavnika Ambasade Kraljevine Norveške, uz čiju je podršku ova poseta organizovana. Cilj posete je upoznavanje predstavnika iz SCG sa funkcionisanjem i strukturom NATO-a. Organizovana su brojna predavanja i susreti sa visokim politickim i vojnim NATO zvaničnicima. Delegacija je imala priliku da razgovara i sa ambasadorom Kraljevine Norveške pri NATO-u, g. Kai Eideom, sa kojim je provela više od dva časa u prijateljskom i konstruktivnom razgovoru.
 

11. novembar

Član Upravnog odbora ASSCG g. Slobodan Kosovac učestvovao je u radu seminara ’’Novi rizici i izazovi – uticaj na evro-atlantske bezbednosne integracije, nacionalnu poliitku i planiranje odbrane (Strateški pregled odbrane) koji je održan 11. novembra u Sava Centru. Seminar je organizovala Misija OEBS-a u Crnoj Gori, u saradnji sa NATO--om i Ministarstvom odbrane Srbije i Crne Gore.
Cilj seminara je da članovima parlamenata pruži informacije koje će im pomoci u efikasnom nadzoru nad procesima planiranja i odlučivanja u vezi sa nacionalnom politikom odbrane, u uslovima novog bezbednosnog okruženja i proklamovanih ciljeva nacionalne spoljne politike.


 

9 . novembar

Predstavnici Atlantskog saveta SCG prof. dr Darko Marinković i mr Aleksandar Vidojević učestvovali su u radu Foruma Bezbednost i društvo, pod tematskim nazivom Ljudska bezbednost, u organizaciji Udruženja diplomaca Centra Džordž K Maršal – Srbija i Crna Gora, koji je održan u Skupštini grada Beograda, 9. novembra 2005. godine. I ovoga puta rad foruma organizovan je u tri panela – tri pogleda na Ljudsku bezbednost: evroatlantski, regionalni (JIE) i nacionalni (SCG).
 

7. novembar

Atlantski savet SCG je od 7. do 10. novembra organizovao seriju javnih tribina u Beogradu, Nišu i Zaječaru u okviru projekta pod nazivom ’’NATO na Balkanu’’. Tom prilikom upriličen je niz susreta, predavanja i razgovora u kojima su učestvovali gosti iz Brisela, Džordž Katsirdakis, načelnik odeljenja za saradnju u oblasti odbrane sektora za planiranje i politiku odbrane NATO i Matjaž Šinkovec, ambasador Slovenije pri NATO-u. Na tribinama su učestvovali i predstavnici Atlantskog saveta gen. Slobodan Kosovac i puk. prof. dr Branislav Đordević. Cilj projekta je da se lokalna politicka rukovodstva, pripadnici Vojske i policije, predstavnici medija i poslovni ljudi upoznaju sa stanjem i perspektivama prisustva NATO-a na Balkanu.

 

3. novembar

G. Vladan Živulović, predsednik ASSCG, učestvovao je u radu međunarodne konferencije ‘’Proces evro-atlantskih integracija i tokovi kapitala’’ koja je održana u Budimpešti 3. novembra 2005. godine. Skup je održan u organizaciji Atlantskog saveta Mađarske.
 

28. oktobar

Njihova Kraljevska Visočanstva Prestolonaslednik Aleksandar II i Princeza Katarina primili su delegaciju Atlantskog saveta Srbije i Crne Gore u Belom dvoru 28. oktobra 2005. godine. Pored predstavnika ASSCG, g. Igora Srbljanovica i g. Marka Kovacevića, sastanku je prisustvovala i g-da En Bader, izvršni direktor Fonda za mir iz Vašintona. Tom prilikom delegacija je njihova kraljevska visočanstva upoznala sa aktivnostima Atlantskog saveta, a posebno projektom ‘’Srbija i Crna Gora u Partnerstvu za mir – moguće dobiti od priključenja Programu’’, na kome je g-da Bader jedan od predavača.
 

27. oktobar

Član Upravnog odbora ACSM, dr Gojko Mišković, učestvovao je u radu međunarodne konferencije o »GLOBSEC – uloga transatlantskog partnerstva u globalnom bezbednosnom okruženju« održane od 25 – 28. oktobra 2005. godine, u Bratislavi, Slovačka. Konferenciju su organizovali Evroatlantski Centar (Slovačka), Slovačka atlantska komisija i Odeljenje NATO-a za javnu diplomatiju. Glavni cilj je bio analiziranje novih pristupa bezbednosti i traženje odgovora na bezbednosbne izazove 21. veka, kao što su oružje za masovno uništavanje ili globalni terorizam. Kao što se vidi iz teme konferencije, najveća pažnja je poklonjena ulozi transatlantskog partnerstva u ovom procesu.
 

25. oktobar

Atlantski savet Srbije i Crne Gore ugostio je delegaciju Odbora za odbranu i bezbednost NATO Parlamentarne skupštine. Delegaciju koju čine članovi nacionalnih parlamenata zemalja NATO, predvodi predsednik Pododbora za buduću bezbednosnu i odbrambenu saradnju g. Vahit Erdem.
Delegacija NATO Parlamentarne skupštine tokom svoje dvodnevne posete razgovarala je sa najvišim državnim zvaničnicima SCG, Generalštaba VSCG i Vojne akademije, kao i funkcionerima nadležnim za Kosovo i Metohiju, bezbednost i evropske integracije.
U susretu sa članovima Atlantskog saveta i predstavnicima nevladinih organizacija razgovarano je o ostvarenim rezultatima i stanju na polju približavanja naše zemlje evroatlantskim integracijama.

 

24. oktobar

Atlantski savet SCG, uz podršku Ambasade SAD-a i u saradnji sa Ministarstvom odbrane SCG, Institutom za mir iz Vašingtona i »Megatrend« univerzitetom primenjenih nauka, započeo je seriju predavanja na temu: »Srbija i Crna Gora u Partnerstvu za mir – moguće dobiti od prikljucenja Programu«.
U okviru i dela projekta predavači Atlantskog saveta SCG održali su tribine u Leskovcu, Nišu i Zaječaru , a tokom novembra planira se obilazak još pet gradova po Srbiji (Bačka Topola, Sombor, Valjevo, Užice i Kragujevac). Pored predstavnika Atlantskog saveta g. Igora Srbljanovića i g. Marka Kovacevića, na tribinama su govorili g-da Anne Badder, izvršni potpredsednik ‘’Fonda za mir’’ iz Vašingtona, i g. Dejan Stojković iz Ministartsva odbrane SCG.
U svojim prezentacijama predavači su govorili: (1) o benefitima priključenja SCG programu Partnerstvo za mir i NATO; (2) o ulozi nevladinih organizacija u unapređenju civilnog društva i ( 3 ) o mladima i sistemu odbrane.
Tribine su namenjene univerzitetskoj javnosti, predstavnicima lokalne samouprave i predstavnicima medija.

 

12. oktobar

Druga po redu ovogodišnja radionica “Beogradskog foruma novinara’’, održana je u prostorijama Atlantskog saveta SCG, 12. oktobra 2005. godine, pod nazivom “Resursi sistema odbrane SCG’’. U radu seminara učestvovali su novinari i urednici pisanih i elektronskih medija iz Srbije i Crne Gore. O aktuelnim aspektima ove teme govorili su: Brigt Voge, vojni izaslanik Ambasade Kraljevine Norveške, gen. Slobodan Kosovac, gen. Ivan Đokic, Vladan Živulovic, predsednik ASSCG i prof. dr Miroslav Milićević, zamenik predsednika Antikorupcijske komisije Vlade Srbije.
 

4. oktobar

Predstavnik Atlantskog saveta Srbije i Crne Gore Igor Srbljanović učestvovao je u radu Foruma za informisanje u sektoru bezbednosti (Security Sector Information Forum) koji je održan 4. oktobra u prostorijama UNDP-a. Učesnici Foruma su se međusobno informisali o završenim, tekućim i planiranim projektima u oblasti reforme sektora bezbednosti. Sledeći sastanak SSIF-a zakazan je za 22. novembar a biće potvrđeno ko će biti domaćin.
 

29. septembar

Drugi broj časopisa “ATLANTIS”, glasila Atlantskog saveta Srbije i Crne Gore izašao je iz štampe. Iz novog broja izdvajam
Intervju: Boris Tadić, predsednik Srbije: Nedostaje nam edukacija
Svet: Možemo li pobediti terorizam ( dr Džefri Li Vilijams)
Evropa: EU posle odbijanja ustava – Početak kraja ili osnažena integracija (prof. dr Radovan Vukadinović)
SCG i Partnerstvo za mir: Kako prevazići tapkanje u mestu ( prof. dr Ivo Visković)
Obaveštajna zajednica u SCG: Odgovor na globalne pretnje (Miloš Ladicorbić)
Vojna industrija SCG: Stabilno tržište – preduslov opstanka (general dr. Ivan Đokić)
“ATLANTIS” se štampa uz podršku Vlade Kraljevine Norveške.

 

28. septembar

Predstavnik Atlantskog saveta Marko Kovacević učestvovao je u radu 51. Generalne skupštine ATA (The Atlantic Treaty Association) u koja je održana u Talinu, Estonija od 28. oktobra do 1. septembra. Zvanična tema skupa bila je ’’Demokratija i ljudska prava – nova misija za NATO’’ (’’Democracy and human rights – a new mission for NATO’’)
Marko Kovacevič reizabran je na mesto izvršnog potpredsednika YATA-e (Youth Atlantic Treaty Association).

 

27. septembar

Atlantski savet obaveštava svoje članove da se radne verzije nacrta propisa koje je pripremilo Ministarstvo odbrane Srbije i Crne Gore
- Nacrt zakona o Vojsci,
- Nacrt zakona o odbrani i
- Nacrt zakona o službama bezbednosti
mogu preuzeti u prostorijama Atlantskog saveta

 

5. septembar

Generalni sekretar Atlantskog saveta Veljko Kadijević i član Upravnog odbora dr Tihomir Simić učestvuju u radu seminara Atlantskog veća Hrvatske, pod nazivom: „NATO i Jugoistočna Evropa“. Seminar se održava na ostrvu Šipan kod Dubrovnika, u vremenu od 5. do 11. septembra 2005. godine. U radu seminara učestvuju zvaničnici NATO-a, visoki predstavnici ministarstava odbrane svih zemalja regiona i predstavnici atlantskih organizacija zemalja Jugoistočne Evrope.

 

11. avgust

Povodom najavljenog potpisivanja bilateralnih ugovora Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (Sporazum o bezbednosnoj saradnji i Sporazum o zaštiti snaga SAD, pristupanju i korišćenju vojne infrastrukture na teritoriji SCG), Atlantski savet SCG organizovao je razgovor novinara sa ambasadorima SAD (H.E. Michael C. Polt), Norveške (H.E. Hans Ola Urstad) i Slovačke (H.E. Igor Furdik), u četvrtak, 11. avgusta 2005. godine, u prostorijama Atlantskog saveta SCG, sa početkom u 17.30 časova.
Tokom ovog susreta ambasadori su govorili o brojnim aspektima navedenih ugovora, iz razlicitih pozicija: u ime strane potpisnice ugovora (SAD), u ime stare članice NATO-a, koja takve ugovore sa SAD ima više decenija (Norveška) i u ime nove članice NATO-a, sa iskustvima koje oni imaju u realizaciji tih ugovora (Slovačka). Ambasadori su odgovarali na sva novinarska pitanja, a omogućeno je snimanje celog susreta.
Ovim sastankom Atlantski savet SCG želi da naša javnost dobije što potpuniju sliku o tome šta ti sporazumi znače za našu zemlju u procesu njenog pristupanja evropskim i evratlantskim integracijama i da se izbegnu reakcije koje mogu biti plod nedovoljne informisanosti.

 

26. juli

Delegacija Atlantskog saveta SCG: Veljko Kadijević, Marko Kovacević, Igor Srbljanović i Aleksandar Vidojević bila je na razgovoru u Kancelariji za pridruživanje Evropskoj uniji Vlade Republike Srbije sa Vladimirom Ateljevićem i Srđanom Majstorovićem. Tema razgovora bila je međusobna saradnja i skoro uključivanje Atlantskog saveta medu potpisnike Memoranduma o saradnji.
 

20. juli

Gospođica Lola Govedarica završila je šestmesecnno stažiranje u Atlantskom savetu Srbije i Crne Gore, u okviru projekta izmedju Atlantskog saveta Kanade i Atlantskog saveta SCG uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Kanade. Lola Govedarica radila je na projektima koji se ticu evroatlantskih integracija i odbrambenih odnosa sa NATO-om i Evropskom unijom. Atlantski savet SCG se zahvaljuje imenovanoj na njenom doprinosu poboljšanju kvaliteta naših aktivnosti, a Atlantskom savetu Kanade na razumevanju i podršci.
 

18. juli

Generalni sekretar Atlantskog saveta SCG Veljko Kadijević prisustvovao je susretu sa g. Japom de Hopom Sheferom, generalnim sekretarom NATO-a, i g. Borisom Tadićem, predsednikom Srbije, pod nazivom “Izazovi evro-atlantskim integracijama” koji je održan 18. jula 2005.
Takode je učestvovao i u radu okruglog stola na temu reforme sektora bezbednosti koji je održan u utorak,19. jula u hotelu “Hajat” u organizaciji Madridskog kluba i Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Ovi dogadaji predstavljaju deo konferencije “Srbija i Crna Gora - obezbeđivanje podrške demokratskoj konsolidaciji i evro-atlantskim integracijama” održane u Beogradu, 18-19. jula 2005.

 

7. juli

Predstavnik Atlanskog saveta Srbije i Crne Gore Igor Srbljanović učestvovao je u radu Foruma za informisanje u sektoru bezbednosti (Security Sector Information Forum) koji je održan 7. jula u prostorijama OEBS-a. Učesnici Foruma su se međusobno informisali o završenim, tekućim i planiranim projektima u oblasti reforme sektora bezbednosti. Sledeći sastanak SSIF-a zakazan je za 4. oktobar a domaćin će biti SEESAC.
 

6. juli

Član Atlantskog saveta SCG Aleksandar Vidojević sa uspehom je diplomirao na Diplomatskoj akademiji u Beču. Tema njegovog magistarskog rada bila je ’’Konačni status Kosova - kako dostići dugoročnu stabilnost’’.
 

4. juli

Predstavnik Atlantskog saveta prof. dr Darko Marinković učestvovao je u ’’Mešovitoj grupi iz regiona Balkana’’ koja je posetila sedište i vrhovnu komandu NATO–a od 4–5. jula 2005. godine. Ova poseta organizovana je od strane Odeljenja za javnu diplomatiju NATO-a kao serija brifinga koji su deo NATO informacionog programa.
 

29. juni

G. Aleksandar Vidojević, clan ASSCG, učestvovao je u radu medunarodnog letnjeg seminara ’’ Jadranska povelja kao most za NATO integracije’’ koji je održan u Strugi od 29. do 3. jula, 2005. godine. Skup je održan u organizaciji Atlantskog saveta Makedonije. A. Vidojević je govorio na temu ’’ATA i atlantske integracije – novi pristupi za meku bezbednost’’.

 

21. juni

U prostorijama Atlantskog kluba organizovano je neformalno druženje za članove Atlantskog kluba. U okviru druženja u organizaciji Pozorišta Slavija prikazana je monodrama Gospođa ministarka u izvodenju g-de Liljane Stepanović. 

21. juni

Atlantski savet Srbije i Crne Gore ugostio je delegaciju ambasade Kraljevine Velike Britanije ambasadora g. David Gowan-a i vojnog atašea g. Simon Vandeleur-a i g. Patrika Harpura, generalnog direktora Mobtela Srbija.
Tom prilikom razgovarano je o aktivnostima Atlantskog saveta SCG i mogućoj saradnji sa sličnim institucijama i organizacijama iz Velike Britanije. Domaćin sledećeg sastanka biće njegova ekselencija. Na strani Atlantskog saveta sastanku su prisustvovali predsednik g. Vladan Živulović i članovi Upravnog odbora dr Srbobran Brankovići dr Miroslav Milicević.


 

20. juni

Prvi broj casopisa “ATLANTIS”, glasila Atlantskog saveta Srbije i Crne Gore predstavljen je javnosti u ponedeljak, 20. juna, 2005. u 11.00 časova u prostorijama Atlantskog kluba (Bul. JNA 83). Atlantis je tromesečnik koji se bavi razlicitim aspektima integrativnih procesa naše zemlje u političke, ekonomske i vojno-odbrambene strukture evroatlantske zajednice. “ATLANTIS” se štampa uz podršku Vlade Kraljevine Norveške. Izlazi na sprskom i engleskom jeziku, i nije profitabilnog karaktera. Časopis se dostavlja u 46 zemalja evroatlantske zajednice, diplomatskim predstavnicima u našoj zemlji, kao i na adrese svih politickih činilaca u Srbiji i Crnoj Gori. Pored toga, “ATLANTIS” ce biti dostupan i studentima fakulteta u Srbiji i Crnoj Gori, polaznicima svih nasih vojnih i policijskih škola, kao i predstavnicima nevladinog sektora u Srbiji i Crnoj Gori.

 

20. juni

Član Atlantskog saveta g. Miloš Ladičorbić učestvovao je kao predavač u okviru seminara na temu “Bezbedonosna arhitektura Evropske unije – pogled iz Srbije i Crne Gore” koji je organizovao Centar za civilno-vojne odnose.
Realizacija ovog projekta otpočela je 20. juna 2005. godine seminarom u Centralnom domu VSCG kao i raspravom na Fakultetu političkih nauka, a nastavljena je u 10 gradova Srbije i Crne Gore tokom juna meseca.
Pored V. Ladičorbića predavači su bili dr Milica Delević-Đilas , prof. dr Miroslav Hadžić, sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i mr Zoran Jeftić iz Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane SCG. Među težišnim temama bile su Strategija Srbije za priključenje EU, bezbednosna politika EU i njeni odbrambeni kapaciteti, kao i bezbednosne dimenzije priključenja SCG Evropskoj uniji.


 

16. juni

Generalni sekretar ASSCG g. Veljko Kadijević učestvovao je u radu 60-tog Rose-Roth parlamentarnog skupa NATO-a koji je održan na Sv. Stefanu od 16. do 18. juna, 2005. godine. Skup je održan u saradnji sa Parlamentom Crne Gore. Seminar je bio fokusiran na političko-bezbednu situaciju u Srbiji i Crnoj Gori, budućnost državne zajednice SCG, i saradnju sa Evropskom Unijom i NATO-om. Jedan dan seminara bio je posvećen situaciji na Kosovu i Metohiji i debati o budućem statusu.
 

15. jun

Atlantski savet SCG i Fondacija “Šansa za stabilnost” iz Segedina danas su u Beogradu potpisali Deklaraciju o dugoročnoj saradnji. U ime Fondacije “Šansa za stabilnost” Deklaraciju je potpisao g. Laslo Mec, izvršni direktor, a u ime Atlantskog saveta, g. Veljko Kadijević, generalni sekretar. Potpisivanju Deklaracije prisustvovao je dr Tihomir Simić, potpredsednik Izvršnog veća Vojvodine, kao i g. Ferenc Radac, predsedavajuci Asocijacije preduzetnika Mađarske.
Reč je o ugovoru o strateškom pratnerstvu radi podrške državnoj politici u procesu integracija u evroatlantske strukture. Ta podrška će se ogledati u učešcu u zajedničkim projektima koji se odnose na reformu odbrambenog i bezbednosnog sistema i Srbiji i Crnoj Gori, prema standardima NATO-a i EU, ekonomskim projektima, kao i nizu aktivnosti koji podržavaju sve oblike regionalne saradnje.

 

13. juni

Igor Srbljanović, projekt menadžer Atlantskog saveta SCG, i Marko Kovacević, predsednik Organizacije Mladih, učestvovali su u prvoj Konferenciji o transformaciji vojske i transatlantskim odnosima, koja je održana u Vašingtonu od 13-16. juna. Skup je organizovan od strane Atlantskog saveta Sjedinjenih Americkih Država, i sastojao se od razlicitih brifinga o politici odbrane sa zvaničnicima vlade, ’’tink-tenk’’ analiticarima i drugim ekspertima iz Vašnigtona. Učesnici konferencije su takode posetili Komandu NATO-a za transformaciju, u Norfolku, Virdžinija, kako bi stekli znanja o novim pravcima u vojnim sposobnostima i doktrini i kako će one uticati na NATO i njegove operacije.
 

9. juni

Atlantski savet SCG u saradnji sa Atlantskom organizacijom mladih političkih lidera (AAYPL) sa sedištem u Oslu, organizovao je godišnju konferenciju te asocijacije u Beogradu od 9-12. juna 2005.godine. AAYPL je organizacija koja okuplja mlade ljude koji su u svojim zemljama već na visokim funkcijama u državnoj upravi (ministri, pomoćnici ministara, savetnici, šefovi kabineta). Ove godine svoju godišnju konferenciju su organizovali u Beogradu, upravo zbog toga da promovišu ideju njihove organizacije i kod nas, kako bi u Asocijaciju uključili i mlade ljude iz naše zemlje. Konferencija je održana uz podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške.
U radnom delu Konferencije su se obratili funkcioneri više državnih institucija (Ministarstvo inostranih poslova SCG, Ministarstvo odbrane SCG, Ministarstvo za dijasporu Srbije, Uprava carina Srbije) mladim politickim liderima iz 24 zemlje Evrope i Amerike (30 inostranih učesnika) i objasnili način funkcionisanja tih institucija, kao i reformske procese. Takode, u radu Konferencije su učestvovali i mladi političari iz najznačajnijih stranaka u Srbiji.

 

27. maj

Grčka fondacija za evropsku i inostranu politiku ELIAMEP održala je radionicu pod nazivom ’’Evroatlantska Srbija i Crna Gora: koraci napred’’ u Beogradu, 27-28. maja 2005. godine, na kojoj je učestvovao predstavnik Atlantskog saveta SCG profesor dr Darko Marinkovic. Ova radionica je šesti radni sastanak Foruma novih bezbednosnih pitanja: zajednicki interesi i vrednosti izmedu Jugoistočne Evrope i transatlantske zajednice, koji je organizovao ELIAMEP od 2002. godine, uz podršku Džerman Maršal fonda iz SAD-a. Ovogodišnji sastanak je bio organizovan u saradnji sa Balkanskim fondom za demokratiju iz Beograda.
 

18. maj

Ambasador misije OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori Mauricio Masari primio je delegaciju Organizacije mladih Atlantskog saveta Srbije i Crne Gore u prostorijama OEBS-a 18. maja 2005. godine. Tom prilikom ambasador Masari upoznao je mlade Atlantskog saveta sa ulogom OEBS-a u procesu reformi sektora bezbednosti u SCG.
 

18. maj

Predsednik Atlantskog saveta Srbije i Crne Gore g. Vladan Živulović i predsednik Organizacije mladih g. Marko Kovacevič učestvovali su u radu godišnjeg sastanka Asocijacije atlatnskog ugovora (The Annual Atlantic Treaty Association (ATA) Council Meeting) koji je održan u sedištu NATO-a u Briselu, od 18 do 20. maja 2005. godine. Sastanak organizuje Odsek za javnu diplomatiju NATO-a i sastojao se od različitih brifinga, okruglih stolova i edukativnih radionica.
 

18. maj

Predstavnici Atlanskog saveta Srbije i Crne Gore učestvovali su u radu Foruma za informisanje u sektoru bezbednosti (Security Sector Information Forum) koji je održan 18. maja na Fakultetu civilne odbrane u Beogradu. Učesnici Foruma su se međusobno informisali o završenim, tekućim i planiranim projektima u oblasti reforme sektora bezbednosti.
 

13. maj

Atlantski savet srbije i Crne Gore ugostio je delegaciju National War College-a iz Vašingtona, na čelu sa njenim direktorom Departmana za nacionalnu strategiju bezbednosti dr Rojem Stafordom. Tom prilikom i ekperti Atlatnskog saveta su održali brifing na temu: "Politička realnost Srbije i Crne Gore". Govorili su: dr Srbobran Branković, direktor TNS Media Gallup, gppuk. Slobodan Kosovac, izvršni direktor Ministarstva odbrane SCG, i g. Vladan Marjanović, analiticar VIP magazina.
 

11. maj

Pukovnik Andrew Nichols Pratt, direktor programa za terorizam i bezbednost na Koledžu za međunarodne i bezbedonosne studije “George Marshall” u Garmiš-Partenkirhenu, održao je predavanje za studente beogradskih fakulteta i mlade Atlantskog saveta SCG u Atlantskom savetu 11. maja 2005. godine, na temu: “Terorizam i integracije”.

 

10. maj

“Second Sofia Meeting of the Central and South Eastern Europe Security Forum” (CSEESF) u organizaciji NATO Info centra iz Sofije, Atlantskog Saveta Danske, Casa NATO Rumunija i Euroatlantski Klub Makedonije održan je 10. maja 2005 u hotelu Princess u Sofiji. Predstavnici Atlantskog Saveta Srbije i Crne Gore bili su Blagoje Nicić, Marko Kovacević i Ilija Đordević.
 

6. maj

Atlantski savet Srbije i Crne Gore 06.05.2005. ugostio je delegaciju Diplomatske Akademije iz Beča, jednu od najstarijih i najrespektabilnijih u svetu. Tom prilikom, sa 30 mladih diplomata iz celog sveta razgovarano je na temu: “Nova politička stvarnost Srbije”. Skup je otvorio predsednik ASSCG, gospodin Vladan Živulović, a izlaganja su imali: Bojan Dimitrijević, savetnik predsednika Republike Srbije za pitanja odbrane, i Miša Đurković, savetnik predsednika Vlade Srbije za politicka pitanja. Brifingu su prisustvovali i predstavnici Organizacije mladih Atlantskog saveta SCG.
 

22. april

Ministar inostranih poslova Republike Bugarske dr Solomon Pasi dodelio je počasni znak Ministarstva inostranih poslova Republike Bugarske- zlatnu lovorovu granu g. Vladanu Živuloviću, predsedniku Atlantskog saveta Srbije i Crne Gore, za lični doprinos razvoju bugarsko-srpskih odnosa i širenju vrednosti atlantske solidarnosti. U ime gospodina Pasija ovo odlikovanje g. Živuloviću uručio je ambasador Bugarske u Srbiji i Crnoj Gori dr Jani Milcakov 22. aprila 2005.
 

21. april

G. Miloš Ladičorbić, član Upravnog odbora ASSCG i g. Ilija Đorđević član Organizacije mladih, učestvovali su u radu Foruma bezbednost i društvo u organizaciji Udruženja diplomaca Centra Džordž K Maršal – Srbija i Crna Gora koji je održan u Domu Vojske, 21. aprila 2005. godine. Rad foruma organizovan je u 3 panela: Evroatlantski pogled (Saradnja u bezbednosti, odgovor na savremene pretnje i izazove), Regionalni pogled (Stanje saradnje u bezbednosti u Jugoistočnoj Evropi) i Nacionalni pogled (Saradnja u bezbednosti i reforme sektora bezbednosti SCG).
 

15. april

Delegacija Atlantskog Saveta Srbije i Crne Gore (Veljko Kadijević, Gojko Mišković, Ljubomir Vujić i Igor Srbljanović) i predstavnici Fondacije šanse za stabilnost iz Segedina (Dr. Laszlo Mecs i Gabor Nagy) održali su sastanak sa potpredsednikom Izvršnog veća AP Vojvodine, Dr. Tamaš Korhecom 15. aprila, 2005. U razgovoru su dogovorene glavne oblasti i najznačajnije teme buduće saradnje ove dve nevladine organizacije u podršci državnoj politici Srbije i Crne Gore na putu priključivanja evroatlantskim integracijama i podršci regionalnim projektima Izvršnog veća Vojvodine.
 

11. april

Dana 11. aprila 2005. godine u hotelu “Hajat”u Beogradu u organizaciji Atlantskog saveta SCG i “Fonda za mir” (The Fund for Peace) iz Vašingtona održana je radionica na temu: “Zajedno u poduhvatu smanjivanja nebezbednih viškova ratnog materijala”. Radionica je deo NATO programa saradnje koja treba da ukaže na važnost bezbednog uništavanja viškova naoružanja i vojne opreme u kontekstu reforme sektora bezbednosti i regionalne bezbednosti. Radionica je takode učvrstila znanja i razumevanje “alata” Partnerstva za mir u promovisanju transparentnosti, učvršcivanja civilnog društva i pojačane bezbednosti građana i čovekove okoline.
Na skupu su govorili Ministar odbrane SCG, dr Prvoslav Davinić kao i eksperi iz NATO-a i drugih međunarodnih organizacija. Uđesnici radionice imali su priliku da razmene mišljenja u vezi uloge Partnerstva za mir u promovisanju razoružanja, reforme sistema odbrane i poboljšane bezbednosti u evroatlantskoj regiji.

 

7. april

U cetvrtak, 7. aprila 2005. godine delegacija Atlantskog saveta (Vladan Živulović, Veljko Kadijević, Miloš Ladičorbić, Gojko Mišković i Petar Petrović) posetila je Izvršno veće Vojvodine. Domaćini našoj delegaciji bili su: dr Tihomir Simić, potpredsednik, dr Tamaš Korhec, potpredsednik, Aleksandar Kravić, predstavnik Skupštine AP Vojvodine, Jovan Vujačić, sekretar za privredu i Barbara Avdalović, pomocnik sekretara za regionalnu i međunarodnu saradnju.
Tokom razgovora i upoznavanja sa aktivnostima Izvršnog veća AP Vojvodine posebno je naglašena uloga Vojvodine, kao najrazvijenijeg regiona u Srbiji, u ubrzanom uključivanju naše zemlje u evropske i evroatlantske integracije. Takođe, ukazano je i na značaj Vojvodine u razvijanju regionalne saradnje, kao regije koje ima određene specifičnosti koje treba iskoristiti kao komparativnu prednost (višenacionalna zajednica, izražena multikulturalnost, učešce u saradnji u okviru evroregiona Dunav – Kriš – Moriš – Tisa, neposredni kontakt za susednim zemljama - članicama EU i NATO-a).
Na konferenciji za štampu u Izvršnom veću Vojvodine, Atlantski savet je podržao aktivnosti njenog rukovodstva koje našu zemlju približavaju evroatlatskim integracijama i predložio je više projekata koji se mogu realizovati u saradnji sa Izvršnim većem Vojvodine i vladinim i nevladinim institucijama u susednim zemljama.
U nastavku posete glavnom gradu AP Vojvodine, delegacija Atlantskog saveta je posetila i Fakultet za preduzetni menadžement. Tom prilikom prisustvovali smo predavanju dr Tihomira Simića na temu: “Perspektive privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine”.

 

25. mart

Atlantski savet nastavio je sa praksom organizovanja edukativnih novinarskih radionica za izveštavanje iz oblasti odbrane i bezbednosti, pod nazivom ’’Beogradski forum novinara’’.
Prva ovogodišnja radionica, pod pokroviteljstvom Vlade Kraljevine Norveške, održana je 25. marta 2005. godine, pod nazivom: ’’Reforma sistema odbrane SCG – okvir reforme, dostignuti stepen reformskih zahvata, naredni koraci’’. U radu seminara učestvovali su novinari 18 redakcija pisanih i elektronskih medija iz Srbije. O aktuelnim aspektima ove teme govorili su: Miloš Ladicorbić, član Upravnog odbora ASSCG, gppuk. Slobodan Kosovac, izvršni direktor Ministarstva odbrane SCG, gppuk. Milan Zarić, pom. ministra odbrane, gm. Svetko Kovač, Vojnobezbednosna agencija i puk. Branislav Anočić, Vojnoobaveštajna agencija.

 

17.mart

Godišnja Skupština Atlantskog saveta Srbije i Crne Gore održana je 17. marta u prostorijama Atlantskog saveta. Na sednici su usvojeni izveštaj o radu ASSCG u 2004. god., i program rada za 2005. god. Takode, imenovan je novi Upravni odbor Atlantskog saveta i Predsedavajući Skupštine.
 

6. mart

Presednik Atlantskog Komiteta Norveške gospodin Kris Prebensen bio je gost Atlantskog saveta Srbije i Crne Gore od 6. do 8. marta 2005. godine. Tema posete je bilateralna saradnja dveju Atlantskih saveta, kao i razgovori oko budućih projekata na kojima zajedno radimo.
 

19. februar

Presednik Atlantskog Komiteta Norveške gospodin Kris Prebensen bio je gost Atlantskog saveta Srbije i Crne Gore od 6. do 8. marta 2005. godine. Tema posete je bilateralna saradnja dveju Atlantskih saveta, kao i razgovori oko budućih projekata na kojima zajedno radimo.
 

17-19. februar

Član upravnog odbora ASSCG g. Miloš Ladičorbić učestvovao je u radu First Sofia Meeting of the Central and South Eastern Europe Security Forum (CSEESF), koji je održan u Sofiji, od 17. do 19. februara. Centralna tema foruma bila je ’’Menjanje koncepta bezbednosti u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi’’. Ovaj skup organizovao je Nato informacioni centar u Sofiji, Fond za otvoreno društvo (Bugarska) i Diplomatski institut pri Ministarstvu spoljnih poslova Bugarske.
 

17-19. februar

Generalni sekretar ASSCG g. Veljko Kadijević učestvovao je u radu seminara ’’Uloga civilnog društva u reformi sektora bezbednosti’’ koji je održan u Kanjiži, od 17-19. februara u organizaciji Misije OEBS-a u SCG i Centra za civilno-vojne odnose.
 

1-2. februar

Na poziv Norveškog Atlantskog saveta delegacija ACSM u sastavu: predsednik Vladan Živulović, član Upravnog odbora Miloš Ladičorbić, projekt menadžer Igor Srbljanović i predsednik Organizacije mladih Marko Kovačević učestvovala je u radu Druge ATA-ine Severnoevropske i Baltičke Grupe za edukaciju, koja je održana u Oslu, 1-2. februara. Tom prilikom su uspostavljeni brojni kontakti sa uglednim licnostima iz Norveške i drugih zemalja, sa kojima je razgovarano o mogucnosti rada na zajedničkim projektima.
 

26. januar

Dana 26. januara 2005. u prostorijama ASSCG održan je sastanak Foruma za informisanje u sektoru bezbednosti (Security Sector Information Forum). Sastanku su prisustvovali predstavnici sledećih institucija: OEBS-a, Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Ambasade Norveške, Ambasade Nemacke, NDI Srbija (National Democratic Institute Serbia), Centra za civilno-vojne odnose, EBCO Balkan-a, Freedom House, Fakulteta civilne odbrane. Svaka organizacija izvestila je o svojim izvršenim, tekućim i planiranim programima reforme sektora bezbednosti i diskusija je vođena na temu aktuelnih reformi. Sledeći sastanak SSIF-a zakazan je za 23. mart a domaćin će biti NDI Srbija.

 

17 januar

Pokrenut je novi program izmedju Atlantskog Saveta Kanade i Atlantskog Saveta Srbije i Crne Gore uz podrsku Ministarstva spoljnih poslova Kanade u obliku šestomesecnog programa stažiranja u Beogradu. Ovaj program predstavlja značajan korak ka građenju efektivne saradnje između Kanade i SCG, jer će stažista gdica Lola Govedarica raditi na projektima koji se tiču evroatlantskih integracija i odbrambenim odnosima sa NATO-om i Evropskom unijom. Gdica Govedarica će blisko sarađivati sa različitim međunarodnim institucijama i organizovaće konferencije i seminare fokusirane na jačanje regiona