Atlantski savet Srbije

„Balkan SAYS“ – Omladinski seminar o bezbednosnoj arhitekturi

29. i 30.11.2013. u Ljubljani je u organizaciji „Evro-atlantskog saveta Slovenije“ i uz kopokroviteljstvo NATO-a (Odsek za javnu diplomatiju – Public Diplomacy Division) održan seminar „BALKAN SAYS“. Radi se o seminaru na temu regionalne bezbednosti koji je okupio mlade profesionalce i studente iz sveta kako bi kroz radionice pripremili platforme odnosno ideje za rešavanje bezbednosnih problema sa kojima se suočavaju balkanski region i svet. Predstavnik ASS/OMASS na ovom seminaru je bio gospodin Branko Lazić. 
 

„Analiza politike zaštite konkurencije u Srbiji: dosadašnja iskustva i preporuke za unapređenje”

Dana 27.2.2013. u Medija centru u Beogradu održana je javna rasprava u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji povodom predstavljanja novog predloga praktične politike pod nazivom „Analiza politike zaštite konkurencije u Srbiji: dosadašnja iskustva i preporuke za unapređenje”, autora gospodina Bojana Ristića i gospodina Veljka Mijuškovića.

Diskusija je bila posvećena razmatranju mogućnosti za unapređenje sistema zaštite konkurencije u Srbiji, kroz povećanje efikasnosti i efektivnosti Komisije za zaštitu konkurencije i Upravnog suda Srbije, koji čine jezgro ovog sistema u institucionalnom smislu.

U uvodnom izlaganju, prisutnima je analizu predstavio jedan od autora , gospodin Bojan Ristić, koji je izneo sedam preporuka kao rezultat istraživanja. Nakon toga svoje komentare na analizu, kao i dodatne preporuke dali su i Dr Dijana Marković-Bajalović, profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Dr Dragan Lončar, vanredni professor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Beogradu i Dragan Penezić iz Komisije za zaštitu konkurencije.

Predstavnici Omladine Atlantskog saveta Srbije bile su Andrea Drašler i Dragana Mrkela.
 
 

POZIV ZA PRIJAVU - GLOBSEC Young Leaders Forum 2013

U aprilu 2013, Bratislava će tradicionalno organizovati godišnji GLOBSEC Forum, jedan od vodećih spoljno - političkih  i bezbednosnih  foruma u Centralnoj Evropi. Ovom prilikom, Slovačka Atlantska Komisija želi da uključi  vodeće mlade umove u GLOBSEC 2013 - Forum mladih lidera.

Za više informacija o GLOBSEC FML 2013. programu, roku za prijavu, kao i dokumentima potrebnim za aplikaciju, pogledajte pdf CALL FOR APPLICATIONS, gde možete naći i link za online aplikaciju.
 

Poseta predstavnika Omladinske organizacije Atlantskog saveta Slovenije

Dana 14.02.2013. Omladina Atlantskog saveta Srbije imala je čast i zadovoljstvo da ugosti predstavnika Omladinske organizacije Atlantskog saveta Slovenije,  gospodina Daniela Fazlića. U toku kratkih uvodnih reči  razgovora  predstavljene su aktivnosti  koje su obe organizacije realizovale od svog osnivanja. Tokom drugog dela razgovora razmatrano je više tema poput budućih inicijativa koje bi mogle biti pokrenute i realizovane u okviru upravo uspostavljenje Radne grupe mladih atlantista jugoistočne evrope,  formalno  osnovane  u  toku  ceremonije potpisivanja zajedničke deklaracije koja se desila u toku Generalne skupšine Asocijacije Atlantskog Ugovora kao i Omladinske Asocijacije Atlantskog Ugovora u Rimu, početkom ovog meseca.  Mogućnosti i prespektive saradnje na projektnoj osnovi na bilateralnom planu između dve omladinske asocijacije takođe su bile neke od tema o kojima se razgovaralo. Predstavnici Omladine Atlanskog saveta Srbije koji su ovom prilikom diskutovali o navedenim  temama sa našim gostom iz bratske organizacije iz Slovenije bili su: Andreja Drašler, Dragana Mrkela,  Vladimir Kokanović  i  Boris Viculin.
 
 

„Jačanje kapaciteta Narodne skupštine Republike Srbije u procesu evropskih integracija“

U  Domu  Narodne  skupštine 13. Februara 2013. godine održan je inauguralni događaj  EU Twinning projekta za Srbiju s ciljem jačanja kapaciteta Narodne skupštine Republike Srbije u procesu evropskih integracija. 
Partner u ovom projektu  biće Parlament  Grčke, koji  je po strukturi i zaduženjima sličan našem, a pomoć će pružiti i parlamenti Belgije i Slovačke. Predviđeno je da projekat traje 18 meseci, od januara 2013. do juna 2014. godine, a za njegovu realizaciju obezbeđeno je 1,5 miliona evra.
U uvodnom govoru, prisutnima se obratila Milica Delević, predsednica Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije. Prisutnima su se obratili i Vensan Dežer, šef  Delegacije Evropske unije u Srbiji, Akis Gerontopoulos,  Potpredsednik komiteta za evropska pitanja Parlamenata Grčke, i Eftimios Karansios, Predsednik Poslaničke grupe grčko-srpskog prijateljstva Parlamenta Grčke. Po uvodnim izlaganjima projekat je okupljenima predstavio vođa projekta iz Parlamenta Grčke, Vasilis Svolopulos. 
Događaju su prisutvovali članovi omladine Atlantskog saveta Srbije, Dragana Mrkela i Vladimir Kokanović.
 
 

Generalna skupština Međunarodne Asocijacije mladih atlantista

Ovogodišnja generalna skupština Asocijacije mladih atlantista održana je u prostorijama Odbrambenog koledža NATO u Rimu dana 4.02.2013.

Ovaj događaj okupio je članove nacionalnih članica asocijacije u toku intenzivnog dana konferencija i diskusija u vezi sa temama povezanih sa NATO i agendom alijanse za bližu budućnost, sa specijalnim fokusom na nove generacije u regionu šireg Bliskog istoka. Program toga dana je otvoren sa govorom dobrodošlice profesora Antonđulija de Robertisa, podpredsednika Atlantskog Komiteta Italije i gospođice Kristin Durant, predsednice Asocijacije mladih atlantista, koji su ovim putem dali osnovu za govor povodom otvaranja konferencije izveden od strane gospođe Antonele Cerasino, predstavnika NATO odeljenja za javnu diplomatiju. Gospođa Cerasino je publiku upoznala sa temama koje su trenutno na vrhu prioriteta NATO programa i objasnila na koji način će se Alijansa suprotstavljati budućim pretnjama i izazovima. U ovom smislu, Inicijativa povezanih snaga i Pametna odbrana igraju ključnu ulogu u strategiji NATO-a, dok poboljšanje dijaloga i saradnje sa zemljama partnerima takođe ostaje temeljni dugoročni cilj.

Prvi forum ovog dana održan je pod nazivom "Nova generacija i budućnost šireg Bliskog istoka". Ova sesija je mlađoj publici pružila priliku za interakciju sa predsedavajućim, Dr. Peterom Stanijom, direktorom Međunarodnog instituta za mir kao i drugim predavačima.

Pomenuti predavači su bili gospođa Amira Mekhajmer, iz Sporazuma o asocijaciji EU i Egipta,gospođica Nabila Ramdani, novinar i politički komentator, Dr. Amer Al- Sabaileh sa Jordanskog univerziteta i gospodin Sultan Al-Kasemi, kolumnista i komentator društvenih medija.

Govornici su omogućili prisutnima da steknu unutrašnju perspektivu u vezi toga kako mlađa generacija u regionu šireg Bliskog istoka vidi i tumači doskorašnji i trenutni razvoj situacije na političkoj sceni kako na nacionalnom tako i međunarodnom nivou.

Druga sesija je bila fokusirana na budućnost NATO partnerstava. Ovima panelom je predsedavao gospodin Bruno Lete, iz Nemačkog Maršalovog Fonda SAD a među govornicima su bili: Dr. Antonia Kolibasanu iz Stratfora, gospodin Tomi Štajner iz interdisciplinarnog centra Herclija, gospodin Elkan Mehtijev, direktor Centra za mir i razrešenje sukoba iz Azerbejdžana i gospodin Haseb Himajon, osnivač političkog pokreta "Avganistan 1400".

Navedeni govornici su predstavnicima AMA i osoblju OKN dali čvrstu procenu u vezi toga  kako strateški koncept odobren u Lisabonu utiče na trenutnu agendu NATOa, posebno u kad je u pitanju partnerstvo. Svi govornici su se složili da poboljšanje veza i trendova saradnje sa partnerskim zemljama, jeste i biće od primarne važnosti za bezbednost i stabilnost oblasti poput Avganistana, Pakistana, Kavkaza i šireg Bliskog istoka. Oni su takođe obratili pažnju na potrebu za pažljivom procenom izazova koje takva politika podrazumeva.

Treći deo ovog dana bio je posvećen omladinskim programima, sa uvodnim govorom predstavnika gospodina Gracijana Galiita, predsednika Konsules asocijacije. Prezentacija Izveštaja o smeru novih transatlantskih odnosa 2012-13 je ispraćena komentarima gospodina Emilijana Stornelija iz Atlantskog komiteta Italije. Program je završen govorom gospođice Kristin Durant, predsednice Asocijacije mladih atlantista.

Ovogodišnja generalna skupština Asocijacije mladih atlantista bila je od velike važnosti imajući u vidu da je u toku iste formalno osnovana prva radna grupa u okviru Internacionalne asocijacije mladih atlantista, pod nazivom "Radna grupa međunarodne asocijacije mladih atlantista iz regiona jugoistočne Evrope". Do oformljenja ove grupe došlo je potpisivanjem Zajedničke delegacije od strane predstavnika sedam država (Albanija, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Srbija i Turska) kao i Asocijacije. Jugoistočna grupa je inicirana na prethodnoj generalnoj skupštini u Tirani 2011. Ideja je dodatno sazrela u toku 2BS bezbednosnog foruma u Budvi 2012. da bi se do finalnih dogovora i prezentovanja inicijative došlo u toku YATA Seminara o rukovođenju i vođstvu kao i Prolećnog zasedanja Saveta ATA u junu 2012.

U toku ove skupštine izabran je novi izvršni odbor asocijacije. Novi članovi izvršnog odbora su:
    
  Predsednik: Kristin Durant (Danska)
  Izvršni podpredsednik: Iztok Stefanic (Slovenija)
  Generalni sekretar: Joao Freitas (Portugal)
  Podpredsednik za komunikacije: Sami Tekat (Turska)
  Podpredsednik za odnose sa javnošću: Ilija Djugumanov (Makedonija)
  Podpredsednik za finansije: Bojana Antunović (Crna Gora)
  
  GS mladih atlantista prestavljala je uvod u 58. GS Asocijacije atlantskog ugovora (ATA) koja je održana u periodu 5-6 februara. Predstavnik Organizacije mladih atlantista Srbije bio je Boris Viculin - predsednik organizacije.


 

Javna rasprava o ekonomskim aspektima saradnje Srbije sa EU i Ruskom Federacijom

26. decembra 2012. Godine u prostorijama Medija centra održana je javna rasprava (Zašto EU, a ne Rusija? – ekonomski aspekti) odnosno prezentacija predloga za javnu praktičnu politiku „Istraživačkog foruma“ („Evropski pokret u Srbiji“). Zvanični govornici na skupu bili su: Vladimir Gligorov, ekonomista Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, Tanja Miščević, specijalna savetnica potpredsednika Vlade R. Srbije i ministra spoljne i unutrašnje trgovina i komunikacija, Ivan Knežević, zamenik generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji i Vladimir Pavićević, predsednik „Istraživačkog foruma“. 

Učesnici skupa izneli su veliki broj opažanja i sugestija u kontekstu što kvalitetnijeg iskorišćavanja mogućnosti za kvalitetnijom ekonomskom saradnjom sa EU i Ruskom Federacijom. Konstatovano je da Srbija ima mali broj trgovinskih partnera i da 56% srpskog izvoza ide u EU. Ako se obuhvati i izvoz u CEFTA zemlje Srbija izvozi oko 80% robe na EU ili buduća EU tržišta! U izvozu Srbije dominiraju sirovine i poljoprivredni proizvodi dok se daleko manje izvozi industrijska – vrednija roba. Govornici su izneli mišljenja po kojima Srbija nedovoljno koristi Prelazni trgovinski sporazum sa EU ali Srbija, po proceni istraživačkog tima, ostvaruje dobit od milijardu EUR godišnje zahvaljujući primeni Sporazuma. Istaknuto je i da je EU Srbiji donirala bespovratnu budžetsku pomoć u iznosu od oko 2,4 milijarde EUR ne računajući bilateralne aranžmane (sa pojedinačnim članicama Unije). 

Konstatovano je da Srbija i Rusija imaju sporazum o slobodnoj trgovini koji se primenjuje od 2000. Uz dodatni protokol iz 2011. Sporazum Duma još uvek nije ratifikovala, a opšti je utisak da, delom i zbog limitiranja bescarinskog plasmana određenih atraktivnih roba, Sporazum nije iskorišćen na pravi način. Na to delom utiče i skup drumski transport ali i nesnalaženje srpske privrede na ruskom tržištu. Ulazak Rusije u STO će u određenoj meri svakako uticati na porast konkurencije na ruskom tržištu što neće biti povoljna činjenica za izvoznike iz Srbije. Rusija je najveći uvoznik u Srbiju sa dominantnim udelom energenata u uvozu. Kada se posmatra izvoz u Rusiju, Srbija i EU imaju sličnu strukturu izvoza u Rusku Federaciju.  


Istraživački tim „Istraživačkog foruma“ izneo je i predloge kojima bi se poboljšala ekonomska pozicija Srbije. Sledećih pet predloga istraživačkog tima upućeno je Vladi Srbije u kontekstu ekonomskog jačanja Srbije:

·    Nastaviti evropske integracije (što pre otpočeti proces pregovora o pristupanju EU),
·    Reindustrializovati Srbiju,
·    Dati podršku jačanju poljoprivrede (iskoristiti SSP i rusko tržište što više),
·    Preduzeti specifične mere u cilju porasta izvoza na rusko tržište (ratifikacija sporazuma u Dumi, efikasan transport Dunavom – značaj „Dunavske strategije“) i
·    Diversifikovati snabdevanje gasom

Učesnici javnog skupa su konstatovali i da je po srpsku privredu izuzetno negativan parametar pad tražnje na tržištu, kao i da često necarinske barijere stvaraju i više nelagodnosti u trgovini nego što to čine same carine. Istaknuto je i da Srbija treba da obrati pažnju i na političku i vrednosnu dimenziju pri pristupanju EU kao i da je tehničko-tehnološko znanje koje dolazi iz EU zajedno sa iskustvima korporativnog upravljanja od velikog značaja za modernizaciju Srbije. 

Skupu održanom u prostorijama „Medija centra“ ispred Omladine Atlantskog saveta Srbije prisustvovali su Vladimir Kokanović i Branko Lazić.
 
 

Promocija knjige Kristofera Kokera „ Filozofi varvari-razmisljanja o prirodi rata od Heraklita do Hajzenberga“

U Aero klubu 18.12.2012. održana je Promocija knjige Kristofera Kokera „ Filozofi varvari-razmišljanja o  prirodi rata od Heraklita do Hajzenberga“
Uvodnu reč održao je NJ.E. Majkl Devenport, ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u Srbiji i prof. dr  Slobodan G. Marković, odgovorni urednik Zavoda za udžbenike. Nakon toga publici se obratio autor knjige Kristofer Koker sa Londonske škole ekonomije i političkih nauka. U toku promocije publici je predstavljeno potpuno drugačije viđenje rata od onoga sa kojima se susrećemo u akademskoj literaturi i dnevno-političkoj štampi, pa stoga ovo izdanje zavređuje čitateljevu pažnju.
Promocija knjige je održana u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost i Anglo-srpskim društvom.
Predstavnici omladine Atlantskog saveta Srbije bile su Andreja Drašler i Dragana Mrkela.
 
 

YATA Leadership and Management Seminar

Od 17-20. 06.2012. u Briselu,  održan je prvi YATA Leadership & Management Seminar. Tokom prva  dva dana seminara učesnici su se bavili problemima koji se tiču organizacijskog razvoja , dok su tokom druga dva dana učestvovali na prolećnom sastanku Saveta ATA. Učesnici seminara su se okupili da bi razgovarali o budućnosti YATA, kao I o implementaciji novih Inicijativa koje bi doprinele realizaciji ciljeva YATA. Predstavnik Atlantskog saveta  Srbije na seminaru  bio je  Boris Viculin – projekt menadžer Atlantskog saveta Srbije. 

 

Drugi 2BS Forum održan je od 4 – 6. juna u Budvi

Drugi 2BS Forum održan je od 4 – 6. juna u Budvi.  U toku foruma više od dve stotine međunarodnih i domaćih zvaničnika razgovarali su o najvažnijim bezbednosnim temama.  Među glavnim temama ovogodišnjeg Foruma bila je “Bezbednosni izazovi – Čikago samit: šta Zapadni Balkan može da ponudi“.  Gabor Iklodi, pomoćnik generalnog sekretara NATO-a je istakao da se na Zapadni Balkan gleda kao na region koji ima šansu i priliku da ide napred.  Američka ambasadorka u Crnoj Gori, Sue K. Brown je istakla da SAD vrednuju učinak koji je Crna Gora ostvarila na planu međunarodne  bezbednosti, ali je takođe  jasna  u poruci  da je vladavina prava  prioritetni izazov za Crnu Goru i da će trebati godine teškog rada, političke volje i teških odluka koje država mora doneti kako bi se izborila sa organizovanim kriminalom i korupcijom.

Ono što je svakako jedna od glavnih poruka ovogodišnjeg  Foruma je svakako zajednički zaključak, kako gostiju iz sveta tako a i onih iz regiona, da vizija Severnoatlantske alijanse ne može biti kompletna dok se ne završi integracija Zapadnog Balkana. Za razliku od vremena bliske proslosti, danas drzave regiona svojim aktivnostima imaju mogućnost da oblikuju budućnost NATO saveza.
Predstavnik omladine Atlantskog saveta Srbije na ovom forumu bio je Vladimir Kokanović.
 
 

Članak o NATO samitu u Cikagu

Koristimo ovu priliku da vas obavestimo, da je nas clan omladine mr Branko Lazic napisao clanak o NATO samitu u Cikagu. Ovde mozete preuzeti članak.
 

Ideje koje vode promenama

Kaže se da je ljudska istorija, u suštini, istorija ideja. Samo jedna misao bi mogla da vodi velikim dostignućima ili razaranjima. Na načinu na koji se ljudi igraju idejama i ostvaruju ih, počivaju sva kreativna rešenja i svaki napredak – tehnički ili društveni. 

Zamislite da je neko inicirao zatvoreno društvo mladih lidera u nastajanju – inteligentnih mladih ljudi sa različitim a jednako impresivnim profesionalnim i akademskim biografijama, sve sa ciljem da podstakne upravo igru idejama i mislima u potrazi za neuobičajenim rešenjima za konvencionalne probleme koji se tiču svih nas.

Pa, takva grupa ne samo da postoji već je trenutno u punoj snazi, pripremajući se za dva najveća okupljanja svetskih lidera na temu bezbednosti ove godine – GLOBSEC konferenciju u Bratislavi i NATO Samit u Čikagu. Pažljivo odabrani od strane Atlantskog saveta na osnovu svojih radnih biografija i prijavnih eseja, učesnici ove grupe dolaze iz svih zemalja članica NATO i partnerskih država a međusobno dele barem jednu karakteristiku – interesovanje za globalnu bezbednost i međunarodne odnose. 

Kako En Bilala, član grupe i menadžer za istraživanje tržišta i strateško planiranje kompanije DRS Defence Solutions, primećuje:“NATO Radna grupa mladih atlantista je veliko, poučno iskustvo za mlade profesionalce i upečatljiv primer međunarodne saradnje. Iako rasuti širom sveta, mladi lideri su pronašli mesto na kojem mogu da ostvare bližu saradnju, razmene ideje i iskustva u vezi sa brojnim aktuelnim pitanjima. Mislila sam da ću, kao deo ove grupe, moći da rastem kao ličnost i da se razvijam profesionalno i privatno. Definitivno sam bila u pravu.“ 

Uticaj S.A.D. Strateškog Vodiča (US Strategic Guideline) na transatlantske odnose? Šta je danas NATO  - evropski vs. američki pogledi na temu? Libija – dan posle. Izazovi i mogućnosti Arapskog proleća. Mirovni proces u Avganistanu i povlačenje Alijanse? Balkan – integrisan ili razjedinjen? 

Ovo je samo vrh ledenog brega tema o kojima se priča u NATO radnoj grupi Atlantskog saveta u kojoj su učesnici stimulisani da ospore, pitaju, odgovore, razmene i iznad svega – budu kreativni, stvarajući nove ideja koje mogu postati ne samo nova politička rešenja već i snaga koja će stajati iza većih promena. 

"Interakcija u grupi podstiče kontinuiranu diskusiju među članovima o savremenim bezbednosnim izazovima ali i regionalnim, specifičnim pitanjima. Izloženost različitim perspektivama i angažovanje u diskusijama značajno pomaže i mojim profesionalnim aktivnostima.“, kaže Cenk Sidar, generalni direktor Sidar Global Advisors, firme za strateško istraživanje i konsalting sa sedištem u Vašingtonu. 

NATO Radna grupa Mladih Atlantista je upravo takva kreativna igraonica u kojoj su mladi lideri stimulisani da saradjuju na temama u vezi sa globalnom bezbednošću i odbranom. Objavljujući zajedničke radove u medijima širom sveta, oni zagrevaju rasprave i nude svež pogled na stare i nove probleme. Francisko Galamas, istraživač-saradnik za bio-rizik Superior Instituta za bezbednosne studije (ISES) na Lusofona univerzitetu, tvrdi da je: “biti deo radne grupe Mladih Atlantista i kontaktirati sa veoma obećavajućim budućim liderima – jedan od najboljih načina da se pokrenu rasprave i generišu nove ideje o najvažnijim temama, danas prisutnim u većini političkih programa. Time se stvara ne samo veoma privlačni, intelektualni, izazov već i mreža u kojoj će budući lideri moći da razmene stavove o problemima i osmisle zajednička rešenja za njih.“ 

Načiniti prvi korak u izazov, pogotovo intelektualni, može biti teško, ali korisno iskustvo. Najveći rezultat ovog programa je upravo mogućnost koja se pruža mladim i inovativnim misliocima da ostave trag postignutim rezultatima. Radeći sa vršnjacima u multikulturalnom okruženju, članovi grupe zaista ostavljaju vredan doprinos za naredne generacije lidera. Bendžamin Bilski sa univerziteta u Lajdenu i izvršni direktor Fondacije Pericles naglašava: "Atlantski savet kaže da je ova grupa najintenzivnija i najproduktivnija u istoriji programa; proizveli smo preko 40 zajedničkih, objavljenih radova u manje od četiri nedelje...“

Kao jedan od retkih slučajeva u kojima je kvalitet i kvantitativno izražen, grupa se nada da će nastaviti saradnju, razmenu znanja i ideja i pošto glavni dogadjaji u Bratislavi i Čikagu budu okončani.


Jelena Petrović je doktorski kandidat Odeljenja za studije rata, Kraljevog koledža u Londonu.  Hristiana Grozdanova je savetnik za politike Evropske Unije. Obe su članice NATO radne grupe.
 
 

Članovi OMASS diplomirali na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova

SlikaMinistar spoljnih poslova Vuk Jeremić uručio je dana 13. marta diplome polaznicima Diplomatske akademije, poručivši im da će oni biti nosioci izazova spoljne politike u budućnosti Srbije. Jeremić je čestitao polaznicima Diplomatske akademije, generacije 2010/2011. godine i poručio im da će oni u vrlo bliskoj budućnosti, "svojim znanjem, energijom, radom, na svojim ledjima, nositi izazove spoljne politike Srbije". Diplomatska akademija upisuje svake godine do 50 polaznika. Polaznici su: pripravnici Ministarstva spoljnih poslova RS i zaposleni u drugim ministarstvima i institucijama Republike Srbije koje imaju razvijenu međunarodnu saradnju. Članovi Atlantskog saveta Srbije koji su diplomirali u okviru ove generacije Diplomatske akademije su Branko Lazić i Milan Soldatić.

 

 

Dragi prijatelji i kolege, koristimo ovu priliku da vas obavestimo da je nova internet prezentacija Omladinske organizacije asocijacije atlantskog ugovora počela sa radom, i možete je posetiti na  http://www.yata-international.org/


 
 

Demokratska civilna kontrola sektora bezbednosti u Srbiji

Poštovani posetioci, velika nam je čast da vas obavestimo da je vest o projektu o Demokratskoj civilnoj kontroli sektora bezbednosti u Srbiji, koji je Atlantski savet Srbije realizovao u saradnji sa Ženevskim centrom za demokratsku kontrolu nad oružanim snagama (DCAF) - vodećom organizacijom koja se bavi tematikom kontrole sekora bezbednosti u svetu, u toku oktobra i novembra, objavljena u zimskom izdanju časopisa Asocijacije atlantskog ugovora, koju možete pročitati prateći  navedeni link.
 
 

Novi strateški koncept NATO-a

Dragi posetioci, veliko nam je zadovoljstvo da vas obavestimo da je Newsdesk Communications Ltd. u ime Asocijacije atlantskog ugovora, objavio zbirku članaka o Novom strateškom konceptu NATO-a. Član Omladinske organizacije Atlantskog saveta Srbije, diplomirani politikolog za međunarodne odnose i specijalista za region Azije, razmatra stanje odnosa između NATO-a, Kine, Indije i Rusije, iz perspektive Atlantskog saveta Srbije, u tekstu koji možete pročitati jednostavnim klikom na naslovnu stranu publikacije.
 

Odluka o isključenju iz Omladinske organizacije ASS

Komisija Omladinske organizacije Atlantskog saveta Srbije je u skladu sa članom 5. Statutarne odluke Omladinske organizacije Atlantskog saveta Srbije, donela odluku po kojoj prestaje članstvo Aleksandru Đeloševiću usled narušavanja ugleda organizacije, nemoralnog ponašanja.
 

Međunarodna bezbednosna konferencija- Globsec 2010, Bratislava, Slovačka

Slovačka prestonica Bratislava i ove godine je bila domaćin kako političkoj eliti koja se bavi pitanjima bezbednosti prevashodno iz ugla država članica NATO saveza, tako i predstavnicima struke i akademske populacije. Ovogodišnja konferencija je bila peta u nizu, okupivši veliki broj panelista i učesnika koji su u svečanoj sali zgrade slovačkog parlamenta debatovali o širokom spektru tema, s tim da je u fokusu prirodno bio aktuelni Novi strateški koncept NATO-a. Konferencija je održana 13. i 14.09.2010. a ispred Atlantskog saveta Srbije na istoj je učestvovao predstavnik Organizacije mladih Atlantskog saveta Srbije- diplomirani politikolog za međunarodne odnose i specijalista za region Azije, gospodin Branko Lazić.

 

Konferencija: `Novi izazovi-bolje sposobnosti` Slovačka

21. i 22.10.2009. U slovačkoj prestonici Bratislavi održana je dvodnevna konferencija na temu novih izazova i boljih sposobnosti vezano za funkcionisanje NATO alijanse pod nazivom "Novi izazovi-bolje sposobnosti" ("New chalenges-better capabilities")  . Konferencija održana pod pokroviteljstvom Slovačke atlantske komisije (Slovak Atlantic Commission) i slovačke vlade (ministarstvo odbrane i ministarstvo inostranih poslova) održana je u staroj-svečanoj zgradi slovačkog parlamenta (Historical Building of the National Council of the Slovak Republic) kao prateća manifestacija sastanka ministara odbrane NATO-a, centralnog događaja koji se tih dana (22. i 23. oktobar) održavao u slovačkom glavnom gradu. Atlantski savet Srbije na datoj konferenciji u svojstvu posmatrača predstavljao je član Omladine ASS-a Branko Lazić.

 

Izveštavanje o obaveštajno-bezbednosnom sektoru

12.10.2009. Udruženje evropskih novinara Srbije je uz podršku ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, organizovalo seminar pod naslovom:"Izveštavanje o obaveštajno-bezbednosnom sektoru". Teme seminara bile su: rad obaveštajnih i službi bezbednosti, zakonska regulativa u toj oblasti, reforma i mehanizmi kontrole, kao i uloga medija i javnosti u tome. Predavači na seminaru bili su predstavnici sledećih institucija: Vojnobezbednosne agencije (pukovnik Dejan Janković, Vojnoobaveštajne agencije (potpukovnik Raša Lazović), Bezbednosno - informativne agencije (Jovan Stojić), Generalnog sekretarijata predsednika Srbije (Vladimir Cvijan), predstavnik Odbora za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije (Marko Đurišić), OEBS-a (Vladimir Bilandžić), Fakulteta za bezbednost Univerziteta u Beogradu ( Dr.Zoran Dragišić), Poverenik za informacije od javnog značaja (Marinko Radić). U ime Atlantskog saveta Srbije, na seminaru su prisustvovali projekt menadžer Jelena Jeličić i član Komisije omladinske organizacije ASS- Boris Viculin.
 

Panel diskusija:"Da li sledi nova gasna kriza?"

06.10.2009. U Medija centru, održana je panel diskusija pod nazivom: "Da li sledi nova gasna kriza?" u  organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji, kojoj su ispred Atlantskog saveta Srbije prisustvovali Jelena Nikolić i Boris Viculin. Jedna od tema oko kojih se usredila velika pažnja, bila je i cinjenica da je u  Srbiji  zanemaren znacaj obnovljivih izvora energije. Prisutni su se složili oko toga da  naznake, da se na tom planu pocinju relaizovati prvi projekti, kao i projekcije o povecanom znacaju ovog vida energije, zaslužuju širu podršku i angažovanje. 
 

Prikazivanje edukativnih filmova za predstavnike OMASS i VA

četvrtak 01.10.2009. predstavnici omladine Atlantskog saveta Srbije, organizovali su projekciju edukativnih filmova o Partnerstvu za mir, NATO-u, savremenim bezbednosnim pretnjama i načinu na koji se NATO kao organizacija nosi sa istim. Tom prilikom kao naši gosti, svojim prisustvom počastvovali su nas studenti Vojne akademije. Predstavnici OMASS su na taj način imali priliku da sa ljudima iz struke diskutuju o pitanjima bezbednosti, kao što je i studentima Vojne akademije bilo veoma interesantno da uvide kako se NVO odnose prema datim pitanjima. Posle projekcije filmova najveća diskusija se razvila oko sajber ratovanja i dešavanja u Estoniji 2007. kada je ova zemlja pretrpela ogroman talas sajber napada.

 

24. DAYS

 U vojnoj bazi u Aalborgu, Danska, u periodu od 6-12.07.2009. održan je 24. DAYS (Danish Atlantic Youth Seminar) . Događaj se sastojao iz dva dela, prvi deo je bio u vidu predavanja i diskusija dok se drugi deo sastojao od dvodnevne simulacije na temu krize u Južnom Kavkazu. Na 24. DAYS-u, kao predstavnik OMASS, prisustvovala je Elizabeta Ester Lojpur.
 

Ovde možete preuzeti tektove omladine ASS:

EVROPSKA UNIJA Autor: Miloš Jovanović

Evropska unija je nastala 1951. godine integracijom šest evropskih zemalja: Francuske, Nemacke, Italije, Belgije, Holandije i Luksemburga. Dobro funkcionisanje Evropske unije bazira se na pet glavnih poltičkih i ekonomskih institucija i još pet pomocnih institucija:. EVROPSKA KOMISIJA, SAVET EVROPSKE UNIJE (SAVET MINISTARA), EVROPSKI SAVET, EVROPSKI PARLAMENT, EVROPSKI SUD.
Detaljnije u prilogu…

ŠTA JE NATO? Autor: Branko Lazić

NATO (North Atlantic Treaty Organization) predstavlja vojno-politički savez čiji je cilj sprovođenje principa Severnoatlantskog sporazuma(North Atlantic Treaty) koji je 4. aprila 1949. potpisalo 12 zapadnih država. Sporazum koncipira NATO kao međunarodnu organizaciju čiji je cilj očuvanje bezbednosti država članica u vremenu hladnoratovske konfrontacije. Radi se ne samo o vojnom već i političkom savezu. Detaljnije u prilogu...   PARTNERSTVO ZA MIR   Partnerstvo za mir je program praktične bilateralne saradnje između NATO , u celini, i pojedinačnih država koje u njemu učestvuju. Osnovni cilj Partnerstva je unapređenje reforme, izgradnja međusobnog poverenja i uvećanje sposobnosti partnerskih država za očuvanje mira i bezbednosti na dobrovoljnoj, fleksibilnoj i transparentnoj osnovi.
Detaljnije u prilogu...   


PARTNERSTVO ZA MIR  Autor: Boris Viculin

Partnerstvo za mir je program praktične bilateralne saradnje između NATO , u celini, i pojedinačnih država koje u njemu učestvuju. Osnovni cilj Partnerstva je unapređenje reforme, izgradnja međusobnog poverenja i uvećanje sposobnosti partnerskih država za očuvanje mira i bezbednosti na dobrovoljnoj, fleksibilnoj i transparentnoj osnovi.
Detaljnije u prilogu... 


SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU Autor: Ana Aničić

Proces stabilizacije i pridruživanja počiva na nekoliko osnovnih instrumenata, od kojih su najznačajniji nova generacija sporazuma o pridruživanju, pod nazivom Sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju koji nude zemljama zapadnog Balkana jasniju evropsku perspektivu.
Detaljnije u prilogu...
 

21 Maj 2009

Organizacija Mladih ASS je organizovala prijem za članove organizacije Atlantic brucke iz Nemačke , čiji su pripadnici poreklom iz različitih država sveta, koji su se nalazili na međunarodnom seminaru u našoj zemlji.
 

Učešće članova Omladine ASS na NATO samitu u Strazburu i Kelu (02.-04.04.2009.)

Članovi Omladine ASS, Nikolina Šašo i Branko Lazić, prisustvovali su jubilarnom NATO samitu u Strazburu i Kelu, u periodu od 02.-04.04.2009. Ovaj samit je ujedno predstavljao i ceremoniju proslave 60 godina postojanja Alijanse. U prilogu možete preuzeti njihove izvestaje sa datog dešavanja. 

>> Preuzmi
 

Prijem za akademce Vazduhoplovne akademije iz SAD i VA iz Beograda

Organizacija Mladih ASS je priredila prijem akademcima Vazduhoplovne Akademije iz SAD i akademcima Vojne Akademije Srbije. Akademci su bili u  pratnji majora i dva poručnika.Tokom prijema, akademci su imali prilike da se ukratko upoznaju sa dosadašnjim radom Atlantskog saveta Srbije, kao i omladine ASS. Predsednica omladinske organizacije Atlantskog saveta Srbije, Elizabeta Ester Lojpur je prisutnima iznela neke od ideja koje omladina namerava da realizuje u budućnosti.

 

6-10. avgust 2008

Na Tari je održan trening seminar za parlamentarnu debatu i nastup pred medijima u organizaciji Centra za Razvoj Parlamentarne Debate iz Beograda. Seminar je bio koncipiran prema modelu National Democratic Institute – NDI, koji pomenuta institucija sa uspehom primenjuje u Srbiji od demokratskih promena 2000. Na seminaru CRPD-a su učestvovali predstavnici podmladaka političkih partija u Srbiji, kao i nekoliko nevladinih organizacija. Ispred političkih partija bili su prisutni predstavnici Demokratske Stranke, Lige Socijaldemokrata Vojvodine, Liberalno Demokratske Partije i Sandžačke Demokratske Partije. Ispred nevladinih organizacija učestvovali su predstavnici Resurs Centra iz Leskovca i Omladine Atlantskog Saveta Srbije. Predstavnici Omladine Atlantskog Saveta Srbije bili su Bojana Nešić i Igor Novaković. 
 

24-27. jul 2008

Ideja omladinskog madjarsko – srpskog susreta začeta je na Samitu mladih atlantista u proleće, u Bukureštu. Još u tadašnjoj inicijativi madjarske omladine  je naglašen značaj prisustva Srbije u okviru YATA, tačnije podrška mladim ljudima iz Srbije da u većem broju i na lakši način budu deo ove mreže. Prvi i pravi primer za to dala je upravo Mađarska, odnosno njena organizacija mladih Atlantskog saveta, organizovanjem bilateralnog susreta dvadesetak predstavnika dve omladinske organizacije. Skup je podržan od strane NATO PDD, Zrinyi Miklos Univerziteta za Nacionalnu odbranu, Ministarstva spoljnih posloslova Madjarske i drugih. Cilj je bio produbljivanje dijaloga izmedju mladih dveju zemalja, jačanje partnerstva Srbije i Mađarske, ali i razgovori o globalnim problemima i ulozi NATO u bliskoj budućnosti. Teme predavača su obuhvatale procese na  Zapadnom Balkanu, reformu NATO, evropske integracije, vojnu saradnju Srbije i Madjarske, kao i istorijske aspekte Balkana i udela Madjarske u njima. Zaključeno je da su obostrani razlozi koji povezuju dve zemlje jesu stabilnost i bezbednost regiona, ekonomska razmena i investicije između dva neposredna suseda, kao i nacionalne manjine.Seminarom u Budimpešti i Miškolcu započeta je stalna saradnja izmedju dve organizacije, i istovremeno dat primer da se saradnjom, dijalogom i susretima najbolje mogu rešavati problemi u regionu.
 

1-6 jul 2008

U Nemačkoj državi Sar održana je simulacija o upravljanju krizom u Afganistanu. Pored simulacije program je obuhvatao i posetu NATO komandi u Hajdelbergu (NATO Allied Land Component Command Headquarters – ALCC), odnosno posetu sedištu VII Armije Sjedinjenih Država (USAREUR). Pored navedenog program je obuhvatio i jednodnevnu konferenciju o aktuelnoj situaciji u Afganistanu. Na konferenciji su govorili predstavnici NATO-a, američki diplomata i nekoliko akademskih stručnjaka za datu tematiku. Predstavnik Organizacije mladih ASS bio je Branko Lazić.
 

24. maj 2008

U Rektoratu Beogradskog univerziteta održana je tribina o “Finansiranju terorizma i organizovanom kriminalu“. Skup je organizovala Ambasada Turske u saradnji sa Fakultetom političkih nauka i Pravnim fakultetom. Prezentacija Dr. Ilkay Akyay-a sa Turske međunarodne akademije protiv droga i organizovanog kriminala, obuhvatila je pitanja finansiranja terorizma, trgovine drogom i ljudima, kao i njihovo sadejstvo sa medjunarodnim organizovanim kriminalom. Kao rešenje za pomenute probleme on navodi standardizaciju regionalnih zakonodavstava, jačanje uloga UN-a i WCO-a, kao i jačanje naučne saradnje o datoj problematici. Branko Lazić, Bojana Nešić, Aleksandar Đelošević i Milan Jovanović prisustvovali su tribini ispred Organizacije mladih ASS. 
 

1-5. april 2008

Organizacija mladih ASS bila je predstavljena na Samitu mladih Atlantista u Bukureštu (tema simulacije je bila Energetska bezbednost). Skup je održan paralelno sa NATO Samitom. Suština seminara bili su susreti sa svetskim liderima, simulacija, kao i prvo formalno kreiranje internet mreže budućih lidera. 
 
 

10-14. decembar 2007

Marija Božović učestvovala je na desetoj Školi reforme sektora bezbedednosti pod pokroviteljstvom ISAC fonda.
 

25- 27. novembar 2007

Predstavnici mladih ASS  učestovali su na GLOBSEC Express-Sending message to the Balkans, Bratislava-Beč-Zagreb Konferenciji, koju je organizovala Slovačka Atlantska Komisija i Evro-Atlantski Centar. Konferencija je održana u vozu. Akcenat je stavljen na nadolazeći samit u Bukureštu, aprila 2008. i o mogućem proširenju NATO-a. 
 

02. novembar 2007

Od 31. oktobra do 2. novembra održana je Generalna Skupština YATA u Otavi (Kanada) gde je učestvovalo 38 zemalja. Kao i svake godine birao se novi odbor YATA, njega čine šest članova (predsednik, četiri podpredsednika i generalni sekretar). Organizacija mladih ASS podžala je novoizabrani tim i prezentovala naše planove za narednu godinu. Samo šest zemalja uključujući i nas prezentovalo je tekst na temu "NATO u bliskoj budućnosti". Na tekstu su radili članovi omladine zajedno sa prof. Darkom Marinkovićem. Našu Organizaciju predstavljao je predsednik mladih Mihailo Ilić. 
 

24. septembar 2007

Održan skup Energetska bezbednost, u okviru Foruma Bezbednost i društvo, a u organizaciji diplomaca centra Džordž Maršal. Skup je bio podeljen na dva panela. Panel 1: Globalni aspekti energetske bezbednosti. Panel 2: Nacionalni aspekti energetske bezbednosti. Ispred ASS učestvovala Aleksandra Komarnicki.

 
 

28. jul 2007

Nikolina Šašo, ispred Atlanskog Saveta Srbije, učestvovala je na ovogodišnjem dvanaestom po redu seminaru u Portugaliji ’PAYS’, održanom u Sintri u trajanju od 8 dana, na temu ’Da li NATO postaje globalna organizacija?’.  Učesnici debate su bili istaknuti predstavnici omladine iz preko 20 zemalja sveta, a predavanja su držali ugledni profesori i doktori sa Fakuleta političkih nauka u Lisabonu, Instituta za vojne studije, Instituta za međunarodne strategijske studije, Ministarstva odbrane, NATO, Portugalskog geopolitičkog centra, itd. Jedan deo seminara bio je posvećen i poseti udruženoj komandi NATO u Lisabonu, gde su učesnici imali priliku da se upoznaju sa humanitarnim akcijama NATO u Pakistanu, strategijom snaga za brzo reagovanje, kao i sa strukturom i organizacijom same udružene komande u Portugalu. Finalni zaključci izneti po završetku seminara nedvosmisleno ukazuju na sve veći globalni uticaj ove organizacije u novom bezbednosnom kontekstu. 
 

4. jul 2007

U gradu Aalborgu u Danskoj, u vazduhoplovnoj bazi , održan je 22. po redu međunarodni seminar pod nazivom " Peacekeepers and Troublemakers - International Conflict and Crisis Management " .Seminar je bio organizovan od strane Danske ATA-e, a ko-sponzori bili su NATO, Board of EU Elightnemet, i Američka Ambasada u Kopenhagenu.  Na seminaru je bilo oko četrdesetak učesnika, a među njima bili su mladi iz Danske, Norveške, Finske, Holandije,Švedske, Estonije, Italije, Portugala, Nemačke, Slovačke, Kanade, Amerike, Rusije, Azerbejdžana, Gruzije, Jermenije, Jordana, Mađarske i Srbije. Tema seminara bio je Medjunarodni konflikt i Krizni menadžment, a posebna pažnja posvećena je Igri simulacije na temu koflikta u Caucaususu. Predstavnik Atlantskog saveta Srbije na ovom događaju bila je  g-đica Dušanka Rodić. 
 

27. jun 2007

U Makedoniji, u Strugi, je organizovan Junior Security Forum na temu „Challenges of the Global Security and Responsibility“. Organizator foruma je Evroatlantski savet Makedonije, a podržan je od strane NATO Public Diplomacy Division-a. Povod za održavanje JSF u Strugi je EAPC koji se u isto vreme trajao u Ohridu, sa idejom da mladi lideri iz zemalja regiona (Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije i Srbije) budu uključeni u pitanja globalne bezbednosti, kao što su misija u Avganistanu, energetska bezbednost i budućnost NATO-a na Balkanu. Povezivanje ova dva dogadjaja ostvareno je kroz predavanja i debate, sa nekim od učesnika EAPC Security Forum-a, kao i kroz posetu učesnika JSF Ohridu, gde su imali prilike da posmatraju radne panele EAPC Security Forum-a. Predstavnici Atlantskog saveta Srbije u Strugi bili su Miloš Vasiljević i Teodora Teodosijević, članovi Organizacije mladih Atlantskog saveta Srbije.
 

17. jun 2007

Medjunarodna konferencija “5 Years of NATO-Russia Council: Results and Prospects” odrzana je u Moskvi, Rusija a u organizaciji Asocijacije za Evroatlantsku saradnju (AEAC) i Ruske Asocijacije Mladih. Ucesnici konferencije su bili studenti, mladi eksperti i diplomate 26 zemalja  Evrope, Azije i Severne Amerike. Pored predavanja diplomata, visokih vojnih zvanicnika i eksperata iz Rusije i NATO, ucesnici su bili aktivni u radnim grupama u kojim im je omoguceno da razmenjuju ideje i daju smernice buduceg rada Saveta NATO-Rusije. Ucesnici dogadjaja su takodje imali prilike da putem video konferencije razgovaraju sa generalnim sekretarom NATO-a Jap de Hop Sheferom. Atlantski Savet Srbije predstavljao je clan Organizacije mladih Aleksandar Djelosevic.
 

16. maj 2007

U Lisabonu, Portugal, održana simulacija ATA. Simulirano je donošenje odluka u ATA kada je ono suočeno sa kriznim situacjiama. Simulacija je bila u organizaciji Atlantskog Saveta Portugala u saradnji sa Lisabonskim Fakultetom Političkih Nauka. Krizna sitaucija sa kojom su se suočili učesnici je bila smeštena u Severno Afričkoj državi i zahtevala je brzo donošenje odluka. Tokom simulacije učesnici su imali priliku da primene svoje veštine prezentacija, pregovaranja i lobiranja kao i držanja govora.  Predstavnik Atlantskog Saveta Srbije na ovoj simulaciji je bila Elizabeta Ester Lojpur
 

23. april 2007

Asistent na Megatrend Unverzitetu, Vladimir Perović i student prodekan, Nikola Kruševac, kao saradnici Organizacije mladih ASS, učestvovali su na 9. Školi reforme sektora bezbednosti koju su organizovali ISAC Fond i ambasada Danske.

 
 

23. mart 2007

Delegacija od nekoliko članova Organizacije mladih ASS prisustvovala je u svojstvu posmatrača debati organizovanoj od strane Centra za razvoj parlamentarne debate (CRPD) u Centru lepih umetnosti “Gvarnerijus”. Tema debate bila je “Budući status Kosova”, a uvodnu reč imao je g. Karl Geršman, predsednik NED-a (National Endowment for Democracy). Učesnici su bili podeljeni u dva tima (vlada i opozicija) koja su pokušala da kritičkim propitivanjem, snagom argumenata, govorništvom i ostalim veštinama odbrane svoje suprotstavljene stavove. Debate se održavaju jednom mesečno, a za učesnike u ovom programu se organizuju i redovni treninzi, na kojima se vežbaju pomenute sposobnosti. Ideja debatovanja CRPD-a zasnovana je na povezivanju između mladih aktivista političkih stranaka, studentskih i nevladinih organizacija i stvaranju mreže odgovornih budućih političkih lidera. Organizacija mladih ASS je na ovaj način otpočela saradnju i pokazala spremnost i otvorenost za buduće aktivnosti ovog tipa kroz neposredno učešće nekih njenih članova. Pored izvršnog direktora ASS Marka Kovačevića, gosti CRPD-a bili su i Teodora Teodosijević, Miloš Vasiljević, Igor Srbljanović, Igor Perić, Aleksandar Đeloševć i Milan Jovanović.
 

14. decembar 2006

Medjunarodna konferencija GLOBSEC 2006 Five years after 9/11: Are we winning the fight against international terrorism? odrzana je u Bratislavi u prostorijama ministarstva inostranih poslova Slovacke. Cilj konferencije je bio proceniti sadasnje I buduce bezbednosno okruzenje u uslovima medjunarodnog terorizma I istovremeno ispitati buducu ulogu NATO-a I drugih medjunarodnih organizacija u borbi protiv terorizma. Diskutovalo se I o preporukama o tome kako se drustvo moze bolje pripremiti za teroristicke pretnje. U radu su ucestvovali brojni eksperti iz vladinog I nevladinog sektora, diplomate I visoki zvanicnici iz NATO-a, UN-a, SAD, Ruske federacije, Velike Britanije, Spanije, Francuske, Holandije, Poljske, Slovacke, Madjarske, Hrvatske, Ukrajine, Rumunije, Austrije, Grcke, Japana, Iraka I Afganistana. Republiku Srbiju su predstavljali clanovi Organizacije mladih Atlantskog saveta Srbije Elizabeta Ester Lojpur I Aleksandar Djelosevic.  
 

14. novembar 2006

Balkan Mozaik Simpozium je drugi po redu seminar odrzan u okviru Balkan Mozaik programa. Ovoga puta on se odrzavao 14-17 novembra 2006.god. u Skoplju, Makedonija.
Ucesnici seminara su se mogli svrstati u dve grupe:  mreza mladih lidera i asocijacije Atlantskih Saveta regiona. Dakle, ucesnici su bili iz Albanije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Cne Gore, Hrvatske, Makedonije, Rumunije i Srbije. Delegaciju iz Srbije sacinjavali su predstavnici omladine Atlantskog Saveta Srbije Elizabeta Ester Lojpur, Mirjana Bukarica, Sonja Davinic i predstavnik sa Megatrend Univerziteta u Beogradu, Vladimir Perovic.
 
 

1. nov. 2006.

U periodu od 30. Oktobra do 1. Novembra 2006. godine u Istanbulu je održana konferencija pod nazivom ”Youth for Peace”. Predstavnik omladine Atlantskog saveta Srbije bio je Vuk Gerić. Konferencija se sastojala iz dva dela. Prvi deo je bilo takmičenje u pisanju eseja, kao i fotografijama. Drugi, radni, deo konferencije se odigrao u Maslak Centru za vojne simulacije koji se sastojao od tri dela. U prvom su predstavnici Turskog ministarstva inostranih poslova, Ujedinjenih Nacija i NATO divizije za javne poslove svojim predavanjima na temu aktuelne medunarodne bezbednosne situacije otvorili veoma žustru diskusiju, i pokrenuli veliki broj pitanja mladih ucesnika. Nakon pauze usledilo je predavanje eminentnih profesora sa Turskih univerziteta o terorizmu, kriznom menadžmentu i ulozi NATO-a u borbi sa modernim bezbednosnim izazovima. 
Poslednjeg dana, koji je bio slobodan, učesnici su obilazili kulturno-istorijske spomenike Istanbula i iskoristili to vreme da ostvare mnogobrojne kontakte za buduću saradnju.
 

24. sep. 2006.

16.09.2006-24.09.2006 Dušan Telesković, novinar dnevnog lista "Politika" i Ivana Kojadinović, član omladine i koordinator časopisa "Atlantis" učestvovali su na seminaru pod nazivom Euro Mediteranean Journalism Institute u Atini i na ostrvu Andros koji je ostvaren pod pokroviteljstvom GAAEC-a, Evroatlantskog saveta Grčke i TFAS-a, Fonda za američke studije.
Seminar je okupio mlade novinare iz celog sveta za ciljem da ih poveze u mrežu koja će činiti budućnost slobodnog novinarstva i način da se kroz direktnu komunikaciju bolje proprate teme svetske bezbednosti, među-etničkih sporova, verskih sukoba i promovišu najviši etički, kulturni i ljudski standardi u okviru novinarske profesije.
Učesnici seminara imali su čast da slušaju predavanja najboljih svetskih novinara, reportera, sociologa, uvaženih ambasadora, ministara vlade Grčke kao i da budu gosti grčkog parlamenta, da čuju misljenja i postave pitanja i poziciji i opoziciji kao i da uporede sa kolegama iskustva rada u svojim zemljama. Časopis " Atlantis" je pohvaljen kao dobar primer objektivnog informisanja i takođe volonterske inicijative mladih ljudi u Srbiji.
 

22. sep. 2006.

O ulozi Organizacije mladih ASS u edukaciji mladih i kompletnog javnog mnenja Srbije u pogledu evro-atlantskih integracija, prednostima otvorenosti prema svetu po kvalitet života ovde i jako dobroj saradnji Organizacije mladih ASS sa stranim partnerima govorio je predsednik mladih Mihailo Ilić, gostujući na radiu Glas crkve. Čedomir Milutinović gost Atlantskog saveta , govorio je o životu i shvatanjima mladih Crne Gore i bitnosti negovanja saradnje dve zemlje.
 

15. sep. 2006.

Ispred Organizacije mladih Atlantskog saveta Srbije na radiju Glas crkve su gostovale Jelena Jeličić i Ivana Kojadinović u sklopu serijala emisija pod nazivom ’’U susret evroatlantskim integracijama’’. U emisiji su takođe gostovali predstavnici Evropskog pokreta i mladi akademci koji su u grupi 200 najboljih studenata Srbije putovali Evropom mesec dana. Govorilo se o poziciji i perspektivama mladih u zemlji iz ugla vršnjaka koji su imali tu sreću da se kroz putovanja upoznaju sa drugim državama i narodima. Dat je poseban osvrt na učešće clanova Organizacije mladih Atlantskog saveta Sbije na međunarodnim skupovima od čega je istaknut put u Brisel i poseta NATO sedištu u grupi mladih lidera Srbije.
 

7. avg. 2006.

Fond za američke studije (The Fund for American Studies) i i Grčka asocijacija za evro-atlantsku saradnju (The Greek Association for Atlantic and European Cooperation) pridružili su se Džordž taun Univerzitetu, ove godine deseti put u organizaciji letnje škole pod nazivom: Međunarodni institut za eknomske i politicke studije, na Kritu, od 13. jula do 7. avgusta 2006. Ideja ove letnje škole je zamišljena kao kombinacija klasičnog obrazovanja po američkom sistemu i učenja o kulturalnim i religijskim razlikama između 16 zemalja u multikulturalnom okruženju. Organizaciju mladih Atlantskog saveta Srbije predstavljala je Dušanka Rodic.
 

11. jul 2006.

Član Omladine Atlantskog Saveta Srbije, Nikolina Šašo, učestvovala je na 21. po redu seminaru omladine ATA pod nazivom DAYS (Danish Atlantic Youth Seminar) u vojnoj bazi grada Alborga u Danskoj, u periodu od 6-12. jula 2006. Učesnici seminara (ukupno 40) bili su mladi iz Danske, Estonije, Finske, Gruzije, Amerike, Italije, Slovenije, Mađarske, Rusije, Bugarske, Holandije, Norveške, Portugala, Ukrajine. 
Osnovni koncept seminara zasnivao se na predavanjima eminentnih stručnjaka kao što su Prof.Dr.Kristofer Koker, Gosp.Tieri Legendre, Gosp.Per Bredholt Kristensen, Njegova Ekselencija, Ambasador Per Karlsen, Gosp.Mark Drejper, Major Jasper Mom, Gosp.Selim Persinel, Gosp. Jana Somerlund; te simulacija na temu: ’Upravljanje kriznom situacijom na Kavkazu’.
 

5-11. jun 2006.

U Bad Urahu, blizu Štutgarta u Nemačkoj, održana je druga po redu Simulacija humanitarne krize u Sudanu/Darfuru. Simulaciju su pomogli NATO, ATA i Institut za političku edukaciju iz Baden-Viretmberga. Učesnici su uglavnom bili iz nacionalnih ATA organizacija, a bilo je i oko 20 studenata sa Univerziteta u Manhajmu (Nemačka) i Queen’s Univerziteta (Kanada). U okviru Simulacije učesnici su imali priliku da posete Komandu američke vojske za Evropu u Hajdelbergu i da ucestvuju u razgovorima sa predstavnicima vojske i stručnjacima za međunarodne odnose na Akademiji oružanih snaga u Manhajmu. Na Simulaciji je istaknut svetski značaj krize u oblasti Darfur i urgentnost rešavanja ovog medunarodnog humanitarnog problema. Ispred Atlantskog saveta Srbije na Simulaciji su ucestvovali Elizabeta Ester Lojpur i Milan Jovanović.
 

25. feb. 2006.

Centar za evropske bezbednosne studije iz Moskve organizovao je medunarodnu zimsku školu pod nazivom “Savet Rusija - NATO pred licem izazova sutrašnjeg dana” od 20. do 25. februara 2006. godine. Zimsku Akademiju je pohadalo pedeset mladih predstavnika zemalja clanica Asocijacije atlantskog ugovora, medu kojima i clan Organizacije mladih Atlantskog saveta SCG - Jelena Jelicic. Cilj škole bio je upoznavanje sa bezbednosnim izazovima današnjice i ulogom NATO-a: šta je NATO i kakva je njegova reformisana politika.
 

23-24. feb. 2006.

“Norveška, Slovenija i SCG: Zajedno u NATO”, glasio je naziv seminara održanog na Fakultetu politickih nauka u Beogradu, sa podnaslovom: “Boljim medusobnim razumevanjem do evroatlantske integracije”. Seminar je organizovan uz podršku Vlade Kraljevine Norveške, Vlade Republike Slovenije i Sekretarijata NATO. Na seminaru su, pored brojnih domacih i stranih strucnjaka iz oblasti bezbednosti, govorili i Kai Eide, ambasador Norveške pri NATO, Matjaž Šinkovec, ambasador Slovenije pri NATO, kao i Frank Boland, direktor za planiranje snaga u Sekretarijatu NATO. Glavne teme o kojima se raspravljalo bile su: NATO i Partnerstvo za mir u 21. veku, Partnerstvo za mir za SCG, Kako informisati javnost o NATO, Strategija javne diplomatije: elementi i instrumenti. Atlantski savet SCG na ovom znacajnom skupu predstavljali su clanovi Organizacije mladih: Marko Kovacevic, Igor Srbljanovic, Ivana Kojadinovic, Goran Popovic i Milan Jovanovic.
 

21. feb. 2006.

Atlantski savet SCG, kao i Organizacija mladih ugostili su g-dina Trolsa Frolinga, generalnog sekretara Asocijacije atlantskog ugovora. Tog dana u prostorijama Atlantskog saveta SCG održan je sastanak sa omladinom, na kojem je g. Froling govorio o radu ATA i uopšte o prednostima integracija nase zemlje i zemalja u tranziciji. U tom smislu, on je govorio o tome koja su to podrucja na kojima bi zemlje u tranziciji trebalo da ulože više napora u cilju prikljucivanja NATO-u i EU. Ovaj sastanak je takode bio i vrlo interaktivan, jer su clanovi omladine imali priliku da iskažu i svoja misljenja o poljima koja oni smatraju važnim za dostizanje evroatlantskih vrednosti, a koja su u isto vreme i preduslov evroatlantskih integracija. Mladi ASSCG izrazili su zahvalnost g. Frolingu na razmeni mišljenja i iznalaženju pozitivnih zakljucaka o buducem ucešcu omladine u širenju evroatlanske misli.
 

12. dec. 2005.

12 decembra 2005 u Briselu, u sedistu NATOa , održana je konferencija na temu "Are we winning the fight against international terrorism and does NATO have a role to play in this fight?"
Posebnu važnost seminaru, svojim prisustvom, dao je generalni sekretar NATOa gospodin Jap de Hop Shefer koji je svojim govorom pozdravio ucesnike i odvojio vreme da odgovori na brojna pitanja.Seminarom je predsedavala Dr. Stefani Babst šef odseka za javnu diplomatiju zemalja NATO clanica uz pomoc predsednika YATAe gospodina Haralda Thorouda kao i clanova upravnog odbora YATAe. Atlantski savet Srbije i Crne Gore na seminaru predstavljala je Ivana Kojadinovic, clan omladine.
 

25. nov. 2005.

Predstavnici omladine ASSCG Marko Kovacevic i Igor Srbljanovic, uspešno su završili projekat “Put po Srbiji za univerzitete”, koji je organizovan uz podršku ambasade SAD i “Megatrend” univerziteta. Govornici tribina upoznavali su mlade ucesnike o benefitima prikljucenja SCG programu Partnerstvo za mir i NATO, ulogama nevladinih organizacija u unapredenju civilnog društva i o mladima u sistemu odbrane.
U okviru projekta predavaci Atlantskog saveta SCG održali su tibine u Leskovcu, Nišu, Zajecaru, Backoj Topoli, Somboru, Užicu, Valjevu i Kragujevcu.
Na tribinama su takode govorili g-da Anne Badder, izvršni potpresednik “Fonda za mir” iz Vašingtona i g. Dejan Stojkovic iz Ministarstva odbrane SCG.
 

21. nov. 2005.

Clanovi Organizacije mladih Atlantskog saveta SCG, g-dica Elizabeta Ester Lojpur i g. Goran Popovic, ucestvovali su u drugom po redu Programu za univerzitetske studente iz Srbije i Crne Gore ’’Medunarodna bezbednost i NATO’’, održanom od 21. do 25. novembra 2005. g. u Pragu. Organizator programa je Ceški evroatlantski savet u saradnji sa Institutom za medunarodne odnose i Institutom za studije bezbednosti iz Praga, te sa Institutom za uporedno pravo iz Beograda, a program je dobio podršku i Ministarstva spoljnih poslova Ceške Republike. 
Program ’’Medunarodna bezbednost i NATO’’ je usmeren ka boljem razumevanju uloge NATO-a u 21. veku, kao i ka proucavanju odnosa EU – NATO i ceškog iskustva u integracijama.
Program se sastojao od predavanja koja su se održavala u Ceškom ministarstvu spoljnih poslova, Institutu za medunarodne odnose i Institutu za studije bezbednosti. Studenti su mogli da cuju i da razgovaraju sa najvišim ceškim i stranim diplomatama, predstavnicima Vojske, organa bezbednosti i nevladinih organizacija. Predavaci su govorili o medunarodnoj bezbednosti, NATO-u, EU i ceškoj spoljnoj politici, kako sa teorijskog, tako i sa prakticnog stanovišta.
 

14. nov. 2005.

Atlantski savet SCG organizovao je posetu delegacije mladih lidera SCG sedištu NATO-a u Briselu, u periodu 14-16. novembra 2005. godine. Delegaciju je sacinjavalo 16 clanova i to: 6 predstavnika politickih stranaka, 3 predstavnika medija, 5 predstavnika Organizacije mladih ASSCG i 2 predstavnika Ambasade Kraljevine Norveške, uz ciju je podršku ova poseta organizovana. Delegaciju omladine ASSCG cinili su Ivana Kojadinovic, Jelena Jelicic, Nikolina Šašo, Marko Kovacevic i Igor Srbljanovic. Cilj posete je upoznavanje predstavnika iz SCG sa funkcionisanjem i strukturom NATO-a. Organizovana su brojna predavanja i susreti sa visokim politickim i vojnim NATO zvanicnicima. Delegacija je imala priliku da razgovara i sa ambasadorom Kraljevine Norveške pri NATO-u, g. Kai Eideom, sa kojim je provela više od dva casa u prijateljskom i konstruktivnom razgovoru.
 

28. okt. 2005.

Njihova Kraljevska Visocanstva Prestolonaslednik Aleksandar II i Princeza Katarina primili su delegaciju omladine Atlantskog saveta Srbije i Crne Gore u Belom dvoru 28. oktobra 2005. godine. Pored predstavnika omladine ASSCG, g. Igora Srbljanovica i g. Marka Kovacevica, sastanku je prisustvovala i g-da En Bader, izvršni direktor Fonda za mir iz Vašintona. Tom prilikom delegacija je njihova kraljevska visocanstva upoznala sa aktivnostima Atlantskog saveta, a posebno projektom ‘’Srbija i Crna Gora u Partnerstvu za mir – moguce dobiti od prikljucenja Programu’’, na kome je g-da Bader jedan od predavaca
 

28. sep. 2005.

Predsednik omladine Atlantskog saveta i izvršni potpredsednik YATA Marko Kovacevic ucestvovao je u radu 51. Generalne skupštine ATA (The Atlantic Treaty Association) u koja je održana u Talinu, Estonija od 28. oktobra do 1. septembra. Zvanicna tema skupa bila je ’’Demokratija i ljudska prava – nova misija za NATO’’ (’’Democracy and human rights – a new mission for NATO’’)
Marko Kovacevic reizabran je na mesto izvršnog potpredsednika YATA-e (Youth Atlantic Treaty Association).
 

23. jul 2005.

U Sintri (Portugal) održan je deseti po redu Seminar za mlade, u organizaciji Atlantskog saveta Portugala i njegove omladinske asocijacije. Tema seminara bila je : “Globalno civilno društvo i medunarodna bezbednost”, a specificnost skupa bila je simulcija krize u Ugandi. Na seminaru je bilo prisutno 33 ucesnika iz 12 zemalja, a Organizaciju mladih ASSCG predstavljali su njeni clanovi Ilija Djordjevic i Milan Jovanovic.
 

8. jul 2005.

Predstavnice Organizacije mladih Sonja Davinic i Ana Đordevic ucestvovale su u radu seminara “Operacije ocuvanja mira na jugoistoku Evrope”, koji je organizovalo Hrvatsko atlantsko Vijece od 8.jula do 14.jula 2005. god. na ostrvu Šipan, Hrvatska.
 

22. juni 2005.

Predstavnici Organizacije mladih Atlantskog saveta SCG, Tamara Nikolic i Goran Popovic, ucestvovali su na seminaru Partnerstvo za mir – cinjenice i izazovi, koji je organizovao G17 Institut, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Seminar je održan od 22. do 24. juna u prostorijama G17 Instituta, a ucesnicu su bili službenici ministarstava odbrane i spoljnih poslova, kao i ministarstava unutrašnjih poslova obe republike, clanovi parlamenta, postdiplomci i aktivisti nevladinih organizacija.
Seminar je organizovan kako bi se poboljšalo razumevanje programa Partnerstvo za mir, a kroz predavanja istaknutih domacih i stranih strucnjaka, polaznici kursa su mogli da se upoznaju sa osnovnim pojmovima o nastanku, strukturi i razvoju NATO-a i programa Partnerstvo za mir, njegovim konkretnim sadržajima, znacajem Partnerstva za mir u novim globalnim bezbednosnim okolnostima, odnosom Partnerstva za mir i reforme sektora bezbednosti, ekonomskom dobiti i troškovima ovog programa, iskustvima nekih drugih država u Partnerstvu za mir i na kraju, politickim i vojnim aspektom ukljucivanja Srbije i Crne Gore u ovaj program.
 

13. juni 2005.

Igor Srbljanovic, projekt menadžer Atlantskog saveta SCG, i Marko Kovacevic, predsednik Organizacije Mladih, ucestvovali su u prvoj Konferenciji o transformaciji vojske i transatlantskim odnosima, koja je održana u Vašingtonu od 13-16. juna. Skup je organizovan od strane Atlantskog saveta Sjedinjenih Americkih Država, i sastojao se od razlicitih brifinga o politici odbrane sa zvanicnicima vlade, ’’tink-tenk’’ analiticarima i drugim ekspertima iz Vašnigtona. Ucesnici konferencije su takode posetili Komandu NATO-a za transformaciju u Norfolku, Virdžinija, kako bi stekli znajanja o novim pravcima u vojnim sposobnostima i doktrini i kako ce one uticati na NATO i njegove operacije.
 

18. maj 2005.

Ambasador misije OEBS-a u Srbiji Crnoj Gori Mauricio Masari primio je delegaciju Organizacije mladih Atlantskog saveta Srbije i Crne Gore u prostorijama OEBS-a u sredu, 18. maja. Tom prilikom ambasador Masari upoznao je mlade Atlantskog saveta sa ulogom OEBS-a u procesu reformi sektora bezbednosti u SCG.
 

11. maj 2005.

Pukovnik Andrew Nichols Pratt, direktor programa za terorizam i bezbednost na Koledžu za medunarodne i bezbedonosne studije “George Marshall” u Garmiš-Partenkirhenu, održao je predavanje za studente beogradskih fakulteta i mlade Atlantskog saveta SCG u Atlantskom savetu 11. maja 2005. godine, na temu: “Terorizam i integracije”.
 

6. maj 2005.

Atlantski savet Srbije i Crne Gore 06.05.2005. ugostio je delegaciju Diplomatske Akademije iz Beca, jednu od najstarijih i najrespektabilnijih u svetu. Tom prilikom, sa 30 mladih diplomata iz celog sveta razgovarano je na temu: “Nova politicka stvarnost Srbije”. Skup je otvorio predsednik ASSCG, gospodin Vladan Živulovic, a izlaganja su imali: Bojan Dimitrijevic, savetnik predsednika Republike Srbije za pitanja odbrane, i Miša Đurkovic, savetnik predsednika Vlade Srbije za politicka pitanja. Brifingu su prisustvovali i predstavnici Organizacije mladih Atlantskog saveta SCG.
 

21. apr. 2005.

G. Miloš Ladicorbic, clan Upravnog odbora ASSCG i g. Ilija Đordevic clan Organizacije mladih, ucestvovali su u radu Foruma bezbednost i društvo u organizaciji Udruženja diplomaca Centra Džordž K Maršal – Srbija i Crna Gora koji je održan u Domu Vojske, 21. aprila 2005. godine. Rad foruma organizovan je u 3 panela: Evroatlantski pogled (Saradnja u bezbednosti, odgovor na savremene pretnje i izazove), Regionalni pogled (Stanje saradnje u bezbednosti u Jugoistocnoj Evropi) i Nacionalni pogled (Saradnja u bezbednosti i reforme sektora bezbednosti SCG).
 

17. apr. 2005.

Predstavnici omladine Atlatskog saveta Marko Kovacevic i Ivana Kojadinovic ucestvovali su na seminaru-simulaciji cija je tema bila rešavanje kriznih situacija u organizaciji Atlantic Treaty Association (ATA) kao i Instituta za civilno obrazovanje Baden-Virtenberg. Tema seminara bila je kriza u Sudanu u pokrajini Darfur. Simulacija je održana nadomak Stutgarta u institutu Haus ab der Alb u periodu od 17 do 20 aprila. Koordinatori simulacije bili su gospodin Peter Trummer i prof. dr Peter Schmidt. Simulaciji je prisustvovao i generalni sekretar ATA-e gospodin Troels Froling.
 

28. feb. 2005.

Clan omladine Atlantskog saveta Srbije i Crne Gore, Ivana Kojadinovic, prisustvovala je školi reforme sektora bezbednosti u organizaciji instituta G17 u periodu od 28. februara do 4. marta.
Polaznicima škole predstavljen je program okrenut ka temeljnijoj i široj saradnji civilnog sektora i organa bezbednosti. Školu je svecano otvorio njegova ekselencija gospodin Ruben Madsen ambassador Danske u Beogradu. Posebno korisna i interesantna predavanja održali su gospodin Angus Morison i ministar odbrane Srbije i Crne Gore gospodin Prvoslav Davinic.
Školi su prisustvovali brojni pripadnici vojske i predstavnici policije i državne bezbednosti i Srbije i Crne Gore kao i OEBS-a.
 

21. feb. 2005.

Gdica Sonja Davinic, clan Organizacije mladih ASSCG, ucestvovala je u radu Zimske Škole ’’Novi bezbednosni izazovi i uloga NATO-a’’ koja je održana u Moskvi, od 21-26. febrauara u organizaciji Centra za evropske bezbednosne studije.
Medu predavacima su bili i pomocnik i zamenik pomocnika generalnog sekretara NATO-a gospoda Jean Fournet i dr Jamie Shea.
 

07. decembar 2004.

Najava predavanja na temu “Put integracija Srbije i Crne Gore u evroatlantske strukture”, koje ce 7. decembra u Atlantskom savetu održati gost Organizacije mladih ASSCG Njegova Ekselencija Majkl Polt (Michael Polt), americki ambasador u Srbiji i Crnoj Gori.
 

25. novembar 2004.

U Ambasadi Republike Češke u Beogradu, Evro-atlantski savet Ceške je zajedno sa Atlantskim savetom Srbije i Crne Gore organizovao, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Ceške Republike skup na temu “Partnerstvo za novu saradnju”. Ovo je bio prvi zvanicni izraz saradnje ove dve srodne Organizacije, od izuzetne važnosti pre svega zbog iskustva koja je na svom putu evro-atlantskih integracija imala Ceška Republika. Teme o kojima se diskutovalo su bile što se tice naše zemlje vrlo aktuelne. Tako je bilo reci o ulozi nevladinih organizacija u procesu integracije, o prioritetima Atlantskog saveta SCG u tom procesu, kao i o saradnji na tom putu sa drugim slicnim organizacijama, kao što je ceški Evro-atlantski savet. Treba istaci i izlaganje o poziciji Ambasade Norveške kao contact-point Ambasadi NATO-a u SCG. Na skupu su govorili : Jiri Šnajder, Ministarstvo spoljnih poslova Ceške, Aleksandr Vondra, predsednik ceškog Evro-atlantskog saveta , Hans Ola Urstad, ambasador Kraljevine Norveške u SCG i Vladan Živulovic, predsednik Atlantskog saveta SCG. Ucesnici su još bili i predstavnici republickih ministarstava, ambasada, univerziteta, medija, kao i mladi Atlantskog saveta SCG, koji su se vrlo aktivno ukljucili u diskusiju.
 

12. novembar 2004.

Članovi Organizacije mladih ASSCG imali su priliku da cuju predavanje na temu “Obaveštajna aktivnost u funkciji nacionalnih interesa i nacionalne bezbednosti-stanje i perspektive”, koje je održao mr Mladen Bajagic, profesor na Višoj školi unutrašnjih poslova. Predavanje je za mlade ASSCG bilo od višestrukog znacaja. Naime, oni su od strane prof. Bajagica upoznati o delatnosti i mogucnostima obaveštajnih službi kako u svetu, tako i kod nas, kao i o njenim civilnim i vojnim ustanovama. Ova tema je unela još jedan, novi aspekt saznanja u kompleksan sistem bezbednosti, cijim se jednim delom Organizacija bavi.
 

22. oktobar 2004.

Predavanje u prostorijama Atlantskog saveta SCG održao je priznati ekspert za terorizam prof. dr Dragan Simeunovic. Predavanje je bilo namenjeno clanovima Organizacije mladih ASSCG, imajuci u vidu da je problem terorizma usko povezan sa onim cime se Organizacija bavi -evroatlantskim integracijama. Osim pojmovnih odredjenja terorizma, mogle su se cuti analize savremenih primera ovog globalnog problema, kao i mesto i uloga naše zemlje u borbi protiv istog. Profesor Simeunovic je na taj nacin mladima pružio neophodna znanja za dalje izucavanje i naucni pristup ovom problemu. Nakon predavanja usledila je diskusija u okviru koje su ucesnici razmatrali i na konstruktivan nacin komentarisali uticaj terorizma na medunarodne odnose, odnose na Balkanu i Kosovu.
 

19. jul 2004.

U okviru svoje jednodevne posete Beogradu, generalni sekretar NATO-a g. Jap de Hop Shefer, pored susreta sa visokim zvanicnicima SCG, održao je u Palati federacije krace predavanje o buducim izazovima kako NATO-a, tako i Državne zajednice SCG pred ulazak u Partnerstvo za mir. Osim clanova Organizacije mladih Atlantskog saveta SCG, bili su prisutni i studenti Geoekonomskog fakulteta Megatrend univerziteta, predstavnici Diplomatske akademije u Beogradu, kao i studenti Fakulteta politickih nauka. Gospodin Jap de Hop Shefer bio je otvoren za pitanja studenata, koji su svojim angažovanjem pokazali veliko interesovanje za evro-atlantske integracije i prikljucenje naše zemlje Partnerstvu za mir. Generalni sekretar NATO-a je pohvalio tu aktivnost i ocenio izuzetno bitnim politicko angažovanje mladih ljudi za dalji razvoj naše zemlje.
 

09. jul 2004.

U Atlantskom klubu organizovan je prijem za mlade diplomate, a u Organizaciji mladih Atlantskog saveta SCG, zajedno sa Asocijacijom mladih diplomata. Ovom prilikom ministar odbrane SCG Prvoslav Davinic održao je predavanje o perspektivama Srbije i Crne Gore i njenom prikljucenju Partnerstvu za mir, odnosno NATO-u. Mladi predstavnici ambasada i nevladinih organizacija imali su priliku da postavljaju pitanja, a kasnije i razmene mišljenja kroz neformalne razgovore.
 

26-30 jun 2004.

U ovom periodu u Istanbulu je, paralelno sa NATO samitom država šefova i vlada, održan i omladinski NATO samit (Pan-Atlantic Student NATO Summit-Istanbul). Medju delegacijama 37 država nalazila se i delegacija mladih Atlantskog saveta SCG. Delegaciju su cinili clanovi Organizacije mladih: Rade Stefanovic, Ilija Djordjevic, Igor Srbljanovic, Ana Djordjevic, Mihailo Ilic, kao i predsednik Organizacije mladih Marko Kovacevic. Samo putovanje organizovano je u okviru projekta "Balkan NATO Bus“, s ciljem da delegacije zemalja regiona (Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Bugarske i Srbije i Crne Gore) zajedno doputuju u Istanbul. U Beogradu je ucesnike primio ministar odbrane SCG Prvoslav Davinic, a u Albaniji predsednik Republike Albanije Alfred Moisiu. Program Samita bio je podeljen u nekoliko delova i obuhvatio je susrete sa državnicima, kontakte sa medijima, "NATO simulaciju", kao i razlicite vidove neformalnih aktivnosti. Ucesnici su se susreli sa generalnim sekretarom NATO-a Jap de Hop Sheferom, generalom Džonsom, predsednikom Rumunije Jonom Ilieskuom, predsednikom Letonije Vairom Vike-Freibergaom, državnim sekretarom SAD-a Kolinom Pauelom, premijerima Turske i Grcke - R. T. Erdoganom i K. Karamanlisom, nemackim kancelarom Gerhardom Šrederom i ministrom inostranih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Džekom Strouom. Najzanimljiviji deo samita predstavljala je „NATO simulacija“, tj. simulacija rada Severnoatlantskog saveta, vojnih i politickih komiteta. Postavka simulacije se odnosila na 2007. godinu, sve zemlje ucesnice (ukupno 37) su smatrane punopravnim clanicama NATO-a, a osnovna tema je bila "NATO’s out-of-area operations". Cilj simulacije je bio sagledavanje rada organa NATO-a i postizanje konsenzusa u uslovima svetske krize. Naša delegacija je imala zapaženu ulogu u diskusiji i uspela je da u završni kominike unese sve svoje prioritete iskazane u prethodno pripremljenom ’’position paper’’-u. Pohvale nam je uputio i Robert Hanter (predsednik ATA) i Kristofer Makins (predsednik Atlantskog Saveta SAD).
 

23. mart 2004.

U organizaciji Atlantskog saveta Srbije i Crne Gore i uz podršku Megatrend univerziteta u Beogradu je 23. marta održano predavanje g. Brusa Džeksona, uglednog strucnjaka i analiticara iz SAD, predsednika Komiteta SAD za širenje NATO-a i direktora Projekta za tranzicionu demokratiju. Gospodin Džekson je covek koji se snažno zalaže za brže ukljucivanje svih zemalja regiona, pa i naše zemlje, u evroatlantske integracije, što je jedna od osnovnih delatnosti i Atlantskog saveta Srbije i Crne Gore. Njegovo predavanje na temu: Trenutna situacija na Zapadnom Balkanu tri meseca pred samit NATO-a u Istanbulu, bilo je izuzetno inspirativno i podstaklo je zanimljivu diskusiju, pre svega o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i u vezi prijema Srbije i Crne Gore u Partnerstvo za mir.
 

13. oktobar 2003.

U prostorijama Instituta G17 plus održan je drugi u nizu petodnevni kurs pod nazivom “Škola reforme sektora bezbednosti u Srbiji i Crnoj Gori”. Na seminar su pozvani i predstavnici ASSCG, koji su reprezentovali Rade Stefanovic i Milan Jovanovic iz Organizacije mladih. Skup je ocenjen kao izuzetno znacajan, jer se govorilo o dosta osetljivim pitanjima reforme sektora bezbednosti. Polaznici su bili iz razlicitih državnih institucija (vojska, policija, obaveštajne službe itd.), kao i iz nevladinog sektora. O reformi Vojske SCG, policije, civilnoj kontroli, reformi obaveštajnih službi, govorili su poznati strani i domaci strucnjaci iz oblasti bezbednosti kao što su Amadeo Watkins, general Blagoje Grahovac, g. Bojan Dimitrijevic, Vladimir Bilandžic iz OEBS-a, ambasador Prvoslav Davinic, clan Upravnog odbora ASSCG, Witek Novosielski, izaslanik odbrane Velike Britanije u Beogradu i drugi.
 

15. septembar 2003.

U sedištu NATO-a u Briselu tokom ova dva dana održan je sastanak YATA, uz potpunu podršku NATO i ATA. Organizacija mladih ASSCG imala je cast da na ovako znacajnom skupu ima svoje predstavnike: Marka Kovacevica, predsednika i Aleksandra Vidojevica. 40-tak predstavnka YATA sastavilo je politicki nacrt koji je predstavljen generalnom sekretaru NATO Lordu Robertsonu. Istaknut je znacaj i podrška zbog sve vece edukacije i angažovanosti mladih ljudi po pitanju savremenih politickih problema.
 

30. avgust 2003.

U Budimpešti je održan medjunarodni seminar “Centralna Evropa: Na raskrsnici u prostoru i vremenu”. Organizator je bio Omladinski Atlantski savet Madjarske, a sponzori seminara su bili Atlantski savet Madjarske, Americka ambasada u Budimpešti, Ministarstvo spoljnih poslova Madjarske, kao i Univerzitet za ekonomiju i državno upravljanje u Budimpešti. Na seminaru je ucestvovalo više od trideset predstavnika zemalja kako Centralne i Jugoistocne, tako i iz zemalja Zapadne Evrope. Ispred Organizacije mladih ASSCG ucestvovali su Goran Popovic i Milan Jovanovic. Seminar je bio izuzetno aktivan, sa dosta radionica, na kojima su mladi ljudi pokazali zavidno interesovanje i znanje iz oblasti bezbednosne politike. Predavaci su bili eminentni strucnjaci iz oblasti diplomatije, ekonomije i bezbednosti. Na seminaru se diskutovalo o: politickim i društvenim izazovima, perspektivama spoljne i ekonomske politike, kao i o odnosu EU i NATO.
 

26. jul 2003.

“Rat i mir: UN, NATO i EU: Partneri za bezbednost” bio je naziv višednevne konferencije održane u Lisabonu, Portugalija. Delegaciju Mladih ASSCG cinili su Ilija Djordjevic i Mihailo Ilic. Konferencija je ocenjena veoma pozitivno, a naša delegacija je imala aktivno ucešce u radu i diskusijama po pitanju bezbednosti, saradnje, razumevanja i tolerancije u evroatlantskim strukturama, a pokrenuto je i pitanje evroatlantskih integracija u našem regionu. Istovremeno su uspostavljeni izuzetno vredni kontakti sa visokim zvanicnicima Portugalije.
 

07. jul 2003.

Centar za medjunarodne studije i Luksemburški institut za evropske i medjunarodne studije organizovali su na ostrvu Šipanu seminar na temu “Evropska unija i Jugoistocna Evropa”. Ucesnici i predavaci su bili uglavnom iz regiona Balkana, kao i gospodin Armand Clesse iz Luksemburga. Osim o Jugoistocnoj Evropi i njenim perspektivama bilo je reci i o samoj EU na globalnom planu. Jedna od zasebnih tema bila je i “Problemi Kosova i moguce solucije”. Naš predstavnik na ovom znacajnom skupu za region bio je Igor Srbljanovic.
 

07. jul 2003.

Seminar Organizcije mladih Atlantskog saveta Danske, održan je ove godine u vojnoj bazi u Alborgu, Danska. Ucestvovalo je 40-tak studenata iz 17 zemalja, a iz našeg regiona su osim naših predstavnika: Slobodanke Andelkovic i Ane ?ordevic, bili prisutni samo predstavnici Slovenije. Seminar je bio edukativnog karaktera, sa dosta simulacija i radionica, na kojima se diskutovalo o sledecim temama: Bezbednosni izazovi savremene Evrope, odnosi SAD, EU i Rusije, EU i NATO, o globalizaciji itd.
 

02. jul 2003.

U Beogradu je održan medjunarodni okrugli sto pod nazivom: “Reforme bezbednosnog sektora i definisanje državnog bezbednosnog koncepta”, na kome su kao posmatraci ucestvovali i clanovi Organizacije mladih ASSCG. Okrugli sto je organizovao Madridski klub, osnovan 2001. godine sa ciljem da pomogne i unapredi razvoj zemalja u tranziciji.
 

23. jun 2003.

U radu “Letnje škole demokratije”, održane u Budvi, ispred Organizacije mladih ASSCG ucestvovao je Aleksandar Camilovic. Letnja škola je organizovana od strane Jugoslovensko-engleskog društva iz Beograda, Fakulteta politickih nauka iz Beograda, kao i Centra za demokratske studije Univerziteta u Westminsteru, Engleska. Sponzori konferencije bili su Ambasada Kraljevine Velike Britanije, Ambasada Kanade, NGO Freedom House, Fond za otvoreno društvo i Fulbrajtova fondacija. Polaznici su bili kako iz SCG, tako i iz zemalja regiona, ali i iz Engleske, Nemacke i Ceške republike. Tema ove Letnje škole bila je “Demokratija, globalizacija i sigurnost”. Školu je posetio i gospodin Mauricio Masari, šef misije OEBS-a u SCG.
 

25. jun 2003

Krajem juna u Sofiji je održana Generalna skupština Atlantske asocijacije mladih politickih lidera (AAYPL), na kojoj su prisustvovali i predstavnici naše organizacije: Marko Kovacevic, Leonid Hramov i Rade Stefanovic. Cilj AAYPL je da okupi i edukuje mlade ljude, a u cilju boljeg razumevanja buducih odnosa u evroatlantskim strukturama. Naša delegacija je imala priliku da se susretne sa vodecim ljudima bugarske politicke scene. Izražena je želja da naša Organizacija bude primljena u AAYPL cim za to budu ispunjeni formalni uslovi.
 

08. april 2003.

Atlantski savet Srbije i Crne Gore (Organizacija mladih), organizovao je dvodnevnu medjunarodnu konferenciju na temu “Mostovi za novi milenijum -unapredjenje poverenja, dobrosusedskih odnosa i prevencija konflikata u Jugoistošnoj Evropi”. Skup je održan u saradnji sa NATO-om i ambasadom Velike Britanije u Beogradu. U radu Konferencije su ucestvovali predstavnici svih YATA u regionu, kao i predstavnici zapadnih zemalja i NATO-a. Konf erencija je ocenjena kao izuzetno kreativna i konstruktivna. Skup je otvorio ministar odbrane, g. Boris Tadic.
 

03. mart 2003.

Prva “Škola reforme sekora bezbednosti” održana je u organizaciji G17 plus Instituta. Škola je organizovana u cilju demokratizacije naše zemlje, kao preduslovu ulaska u Partnerstvo za mir, NATO, EU. Skupu su prisustvovali kako domaci, tako i strani predavaci, s obzirom na neophodna iskustva zemalja koje su vec uspostavile civilnu kontrolu vojske i policije. Organizaciju mladih ASSCG su na ovoj Školi predstavljali Ana Djordjevic i Mihailo Ilic.
 

Oktobar 2002.

Predstavnik YACSCG je u okviru delegacije ASSCG ucestvovao u radu 48. Generalne Skupštine ATA u Istanbulu. Tom prilikom YACSCG je zvanicno primljena u clanstvo YATA (Youth Atlantic Treaty Association ). Poseta delegacije YACSCG i mladih predstavnika najvecih demokratskih politickih partija, predstavnika Saveznog ministarstva za inostrane poslove, Saveznog ministarstva za odbranu, Generalštaba Vojske SCG i novinara sedištu NATO-a i SHAPE-u u organizaciji YACSCG. Tom prilikom ucesnici seminara su upoznati sa organizacijom, strukturom i nacinom funkcionisanja NATO-a, kao i uslovima koje naša zemlja treba da ispuni da bi postala punopravni clan programa Partnerstvo za mir. Tom prilikom, ucesnici seminara posetili su misiju SCG pri Evropskoj uniji i bili gosti ambasadora Pavla Jevremovica.
 

Septembar 2002.

U prostorijama Atlantskog saveta SCG održano je predavanje-press konferencija na temu “Partnerstvo za mir”. Govornik je bio g. Kris Benet, urednik “NATO review”, a YACSCG je ucestvovala u pripremama ovog dogadaja.
 

Avgust 2002.

Ucešce predstavnika YACSCG na 7- oj medunarodnoj konferenciji za mlade u Lisabonu, na temu “Regionalizam i multilateralizam: novi kontekst bezbednosti“. Konferenciju je organizovala Organizacija mladih Atlantskog saveta Portugala. 
Juni. Poseta predstavnika YACSCG sedištu NATO-a u Brieslu. Tom prilikom održan je niz uspešnih sastanaka i postignut nacelni dogovor oko zajednickog projekta u organizaciji YACSCG o poseti mladih politickih lidera iz SCG sedištu NATO-a.
 

Maj 2002.

Ucešce predstavnika YACSCG na sastanku u Sofiji, u organizaciji Instituta za Evropske studije, na temu “Razmena iskustava i unapredenje saradnje, na nivou nevladinih organizacija“ Aktivno ucešce u organizacji velike medunarodne konferencije ASSCG, Fondacije Konrad Adenauer i Instituta za ratnu veštinu Generalštaba VSCG u Centralnom klubu Vojske SCG, na temu “ Bezbednosni izazovi u Jugoistocnoj Evropi - putevi izgradnje stabilnosti i poverenja “
 

April 2002.

Ucešce predstavnika YACSCG na medunarodnoj konferenciji “Evroatlantski bezbednosni odnosi u svetu koji se menja “, održanoj u Hagu, prilikom obeležavanjau 50 godina Atlantske asocijacije Holandije.
 

Mart 2002

Ucešce predstavnika YACSCG na dva okrugla stola o civilnoj kontroli vojske koja je organizovao Institut za Evropske studije u Beogradu. 
 

Februar 2002.

Postavljanje ciljeva i dugorocne strategije za 2002. godinu. U organizaciji ASSCG održano predavanje dr Abrahama Sella sa Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu na temu “ Terorizam kao politicko-socijalno oružje “. Pripadnici YACSCG su aktivno ucestvovali u ovoj aktivnosti.
 

Januar 2002.

Rad na organizacionoj strukturi. Edukacija mladih clanova od strane rukovodstva ASSCG.
 

Decembar 2001.

U prisustvu funkcionera ATA, brojnih zvanica iz politickog i javnog života SCG predstavnika diplomatskog kora u Beogradu i brojnih stranih i domacih novinara 17. decembra je održana svecanost zvanicnog otvaranja Atlantskog kluba SCG. Na svecanosti su govorili : gospodin Allan Lee Williams OBE, predsedavajuci ATA i dr Nebojša Covic, potpredsednik Vlade Republike Srbije. YACSCG je aktivno ucestovala u pripremama i organizaciji ovog dogadaja.U organizaciji YACSCG organizovano je predavanje gospodina Allana Lee Williamsa za mlade na temu “ Šta je Partnerstvo za mir “.
 

Novembar 2001.

Konstituisanje YACSCG. Prilikom zvanicne posete našoj zemlji, gospodin Solomon Pasi, ministar inostranih poslova Bugarske, održao je predavanje u Atlantskom klubu SCG na temu “ Iskustva Bugarske u Partnerstvu za mir “, na kome su aktivno ucestvovali i predstavnici YACSCG.Ucešce predstavnika YACSCG na 11. “Zappeion” Annual International Symposium u Atini.