Atlantski savet Srbije

13-17. novembar 2002. - Atlantski klub (Otvaranje, Pravila AC, Predavanja)

Atlantski Savet SCG je u skladu sa svojim ciljevima osnovao Atlantski klub zatvorenog tipa, sa namerom da u tom prostoru okupi ugledne doma’e političare, diplomate i poslovne ljude koji bi u prijatnoj i neformalnoj atmosferi vodili razgovore o evroatlantskim integracijama, regionalnoj saradnji i stvaranju povoljnih uslova za pristupanje SCG programu Partnerstvo za mir. Za ovu priliku, organizovana je ceremonija svečanog otvaranja koja je okupila više od stotinu uglednih političara, biznismena, predstavnika diplomatskog kora i javnog mnenja. Uprava ASSCG je svim zvanicama uručila brošuru o ASSCG, pristupnicu kao i «Pravila Atlantskog kluba».U okviru ceremonije otvaranja održana su dva predavanja u prostorijama AC. Gospodin Alan Li Vilijams (Allan Lee Williams), predsednik ATA, je 15.11.2002. održao predavanje na temu « Partnerstvo za mir. Završna faza. Persperktive i očekivanja. Uticaj na stabilnost u regionu ». Gospodin Erhard Busek, specijalni koordinator Pakta stabilnosti jugoistočne Evrope, je 17.11.2002. održao predavanje na temu « Pakt stabilnosti i vojno-bezbedonosna saradnja u regionu ». Predavanja su bila izuzetno dobro posećena, a sredstva javnog informisanja dala su veliki publicitet otvaranju AC i iznela pozitivne ocene o ideji formiranja AC, originalnosti projekta, organizaciji svečanosti i kvalitetu predavača.
 

12-17. oktobar 2002. - Poseta NATO HQ i SHAPE (Brisel, Mons)

Atlantski Savet SCG je organizovao posetu NATO HQ, Brisel i SHAPE centru, Mons za oko 30 predstavnika vladinih institucija iz SCG kao i pripadnika VSCG, demokratskih političkih stranaka i medija. Cilj posete je bilo upoznavanje predstavnika iz SCG sa funkcionisanjem i strukturom NATO-a. Organizovana su brojna predavanja i susreti sa visokim političkim i vojnim NATO zvaničnicima. Tom prilikom je gospodin Pavle Jevremović, šef misije SCG pri EU, organizovao svečani prijem za delegaciju iz SCG.
 

02. oktobar 2002. - Vojni muzej (Osavremenjivanje)

U saradnji sa Agencijom za informatiku Vlade Srbije i Vojnim muzejom u Beogradu iniciran je projekat osavremenjivanja koji uključuje finansiranje: 1) izrade projektne dokumentacije za građevinsku sanaciju zgrade; 2) opremanja konzervatorske radionice za metal i tekstil; 3) opremanja savremene foto-laboratorije za izradu kolor fotografija većeg formata; 4) zaštite artiljerijskih oruđa i tenkova u eksterijeru; 6)usavršavanja stručnog kadra u inostranstvu. U cilju razvoja projekta Atlantski savet je primio pismeni predlog projekta 09.10.2002. U toku je pronalažanje finansijera.
 

25. septembar 2002. - NATO Handbook (Prevod)

Fond za Otvoreno društvo je odobrio sredstva ACSCG za prevođenje NATO priručnika, izdanje 2001. Atlantski Savet SCG planira da postavi spsrku verziju prirucnika na svoju web stranicu sa mogućnošcu usnimavanja (downloadovanja).
 

Juli 2002.

NEWSLETTER Atlantskog saveta SCG Upravni odbor ASSCG je zaključio da bi ASSCG trebalo da doma i inostranoj javnosti stavi na uvid svoje aktivnosti. Smatramo da je za tu namenu najprikladniji Newsletter, koji bi u toku jedne godine ima četiri broja. Projekat je sačinio g. Mirko Mandic, član Upravnog odbora ASSCG. Projekat je u julu 2002. godine predat Ambasadi Velike Britanije radi njihove finansijske podrške.
 

10-11. juni 2002.

U saradnji sa NATO kancelarijom za informacije i štampu i Institutom za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda, Atlantski savet je bio suorganizator međunarodne konferencije na temu: «The Partnership for Peace Programme and Unconventional Security Threats in Southeastern Europe», koja je održana u Beogradu od 10. do 11. juna 2002. godine.
 

21-22. maj 2002.

Međunarodna konferencija: «Bezbednosni izazovi na jugoistoku Evrope - putevi izgradnje stabilnosti i poverenja»
 

9-10. maj 2002.

     U organizaciji ASSCG održan je prvi zvanični skup (okrugli sto) predstavnika NATO-a i državnog i vojnog rukovodstva SCG . Cilj razgovora, koji su održani 9. i 10. maja u lovištu Morović, bio je sagledavanje mogućnosti za prijem SCG u Partnerstvo za mir. U delegaciji SCG bili su: Goran Svilanović, ministar inostranih poslova, general-potpukovnik Branko Krga, sadašnji načelnik generalštaba VSCG, general-major Dobrosav Radovanović, pomocnik ministra odbrane, Rade Bulatović, savetnik predsednika SCG za nacionalnu bezbednost, Predrag Simić, savetnik predsednika SCG za spoljnu politiku, general-potpukovnik Blagoje Grahovać, savetnik predsednika Crne Gore za vojna pitanja, Boris Tadić, potpredsednik Demokratske stranke i predsednik Odbora za odbranu i bezbednost parlamenta SCG, Jovan Ratković i Prvoslav Davinić, Pakt stabilnosti. U delegaciji NATO-a i drugih zapadnih zemalja bili su: Robert Serry, NATO - direktor za krizni menadžment, Chris Donnelly, NATO - specijalni savetnik generalnog sekretara za juugoistočnu Evropu, general Jaroslav Hudec, predstavnik Češke Republike u NATO, Andreas Papacontantinou, NATO - odbrambenopartnerstvo, Willem Matser, NATO - iz kancelarije generalnog sekretara, Eric Lebedel, NATO - Head of section, Coorporative Security and Political Crisis Management Section, Bruce Jackson, US Committee for NATO Enlargement, Frank Cook, član britanskog parlamenta i Oliver McTernan, Harvard, CFIA. Mediji dali su ograman publicitet ovom skupu nakon njegovog završetka, jer je sam rad skupa bio zatvoren za javnost.
     U radu konferencije koja je održana 21. i 22. maja u Beogradu učestvovali su predstavnici atlantskih organizacija iz zemalja jugoistočne Evrope (Grčka, Makedonija, Albanija, Bugarska, Bosna i Hercegovina), predsedavajući ATA, predstavnik NATO-a, kao i ugledne licnosti iz SCG : Nebojša Čović, predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, general Branko Krga, načelnik Generalštaba VSCG, general Dobrosav Radovanović, pomoćnik ministra odbrane, Boris Tadić, predsednik Odbora za odbranu i bezbednost saveznog parlamenta, Prvoslav Davinic, savetnik ministra inostranih poslova i Jovan Ratković, nacionalni koordinator Pakta stabilnosti. Rad konferencije je protekao u atmosferi ovorenog dijaloga i predlaganja konkretnih rešenja za brojne bezbednosne probleme u regionu, a i mediji iz SCG dali su joj veliki publicitet.
 

April 2002.

Centar za evroatlantske integracije ASSCG je pokrenuo ideju za stvaranje jugoslovenskog centra za evroatlantske integracije. Reč je o vladino-nevladinoj organizaciji koja bi organizovala i koordinirala aktivnosti na prikljucenju SCG tim integracijama, pre svega Partnerstvu za mir. Projekat je naišao za podršku brojnih političkih subjekata u SCG i sada je u toku prikupljnje saglasnosti za njegovo formalno otvaranje i otpočinjanje rada. Prostor, tehniku i stručno ljudstvo dao bi ASSCG, a predstavnici državnih institucija bili bi njegovi stalni članovi koji bi brinuli o realizaciji preporuka Centra.
 

April 2002.

Koncept stvaranja odbrambeno-bezbednosnog sistema Srbije i Crne Gore
Eksperti ASSCG su sačinili koncept na kojim osnovama, kojim redosledom i kojom metodologijom treba stvarati odbrambeno-bezbednosni sistem nove države Srbije i Crne Gore. Projekat je dostavljen na uvid najznačajnijim državnim predstavnicima i naišao je na pozitivne reakcije.
 

April 2002. - Publikacija "Civilno partnerstvo za demokratiju - atlantske vrednosti i regionalna stabilnost"

Tokom aprila i maja 2002. godine, u saradnji sa Atlantskim klubom Bugarske, pripremljena je za štampu i odštampana knjiga »Civilno partnerstvo za demkratiju - atlantske vrednosti i regionalna stabilnost«. Knjiga je objavljena na srpskom jeziku, u 600 primeraka, i namenjena je čitaocima iz SCG radi njihovog upoznavanja sa dostignućima zapadne demokratije i ulozi NATO-a u ostvarivanju regionalne stabilnosti. Primerci knjige besplatno su podeljeni pripadnicima Ministarstva inostranih poslova, Ministarstva odbrane, Generalštaba VSCG i studentima Beogradskog univerziteta.
 

Mart 2002.

Krajem marta 2002. godine uspostavljeni su kontakti sa kancelarijom generalnog sekretara NATO-a, u vezi sa pripremom sastanka predstavnika NATO-a sa državnim i vojnim rukovodiocima SCG (Morovic, 9. i 10. maj 2002), radi sagledavanja mogucnosti za prijem SCG u Partnerstvo za mir.
 

Mart 2002. - Prevod NATO HANDBOOK-a

Upravni odbor ASSCG je zaključio da bi bilo veoma značajno da se za domaće čitaoce prevede i odštampa publikacija »NATO Handbook«. Ovakva publikacija na srpskom jeziku bila bi veoma korisna za informisanje pripadnika državnih institucija, kao što su SMIP, SMO, Gš VSCG i univerzitetska javnost, o tome šta je NATO, koji su njegovi politicki ciljevi, kakva mu je politička i vojna struktura itd. U toku je pronalaženje donatora koji bi podržao realizaciju ovog projekta.
 

Mart 2002. - Edukacija mladih članova značajnijih političkih stranaka u Srbiji za oblast odbrane i bezbednosti

U dogovoru sa visokim funkcionerima najznačajnijih političkih stranaka u Srbiji (Demokratska stranka, Demokratska stranka Srbije, Demokratska alternativa, Gradanski savez Srbije) dogovoreno je da oni dostave ASSCG spiskove po 10 svojih mladih članova za koje su zainteresovani da dobiju znanja iz oblasti odbrane i bezbednosti, radi obavljanja dužnosti u tim značajnim državnim strukturama. ASSCG planira da u dužem vremenskom periodu organizuje razlicite forme edukacije za ovu ciljnu grupu na više tema iz oblasti demokratske kontrole odbrambenog sektora SCG. Za ovaj projekat potrebno je obezbediti finasijsku podršku, na čemu je ASSCG već počeo da radi.