Atlantski savet Srbije

Oktobar 2004.

    Atlantski savet SCG, uz podršku Vlade Kraljevine Holandije, i u saradnji sa Ministarstvom odbrane i »Megatrend« univerzitetom primenjenih nauka, krenuo je sa realizacijom drugog po redu projekta: »Srbija i Crna Gora u Partnerstvu za mir – moguće dobiti od priključenja Programu«. U okviru projekta predavači Atlantskog saveta SCG održace tribine u 12 većih gradova Srbije i Crne Gore.
    U svojim prezentacijama predavači će govoriti: 
    
  1. o SCG - novim izazovima, rizicima, pretnjama i vitalnim interesima,
  2. o dostignutom stepenu i daljim pravcima reforme sistema odbrane, i
  3. o mogućim dobitima od priključenja SCG programu Partnerstvo za mir. Učesnici tribina biče predstavnici lokalne samouprave, Policije, Vojske, studenti, rezervne vojne starešine, predstavnici lokalnih medija i akademski gradani.
 

7-8. oktobar 2004.

    U organizaciji Atlantskog saveta Srbije i Crne Gore, 7-8. oktobra 2004. godine, na Sv. Stefanu, održana je Međunarodna konferencija “Vizija bezbednosti i integracija Zapadnog Balkana”. U radu konferencije učestvovali su ugledni međunarodni i domaći eksperti:
    visoki zvaničnici Ministarstva odbrane SCG, na čelu sa ministrom Prvoslavom Davinićem
    - predsednik Vlade Crne Gore, g-din Milo ðukanović
    - izaslanik predsednika Republike Srbije, admiral Jovan Grbavac
    - delegacija Glavnog štaba NATO-a iz Brisela, g. Zsolt Rabai, Koordinator za Balkan, g. Robert Serry, zamenik Generalnog Sekretara NATO-a i g. George Katsirdakis, sef sektora za odbranu i saradnju NATO-a
    - predsednik Asocijacije Atlantskih zemalja, g. Robert Hunter i Generalni Sekretar, g. Troels Froling
    - predsedavajući Atlantskih organizacija iz zemalja NATO-a i Partnerstva za mir (Kanada, Velika Britanija, Holandija, Rusija, Portugal, Slovenija, Česka republika, Bugarska, Grčka, Makedonija, Albanija, Hrvatska i Bosna i Heregovina)
    - predstavnici omladinskih Atlantskih organizacija iz zemalja NATO-a i Partnerstva za mir (Danska, Bugarska, Grcka, Velika Britanija, Hrvatska, Albanija i Makedonija )
    - stručnjaci Atlantskog saveta SCG
    - predstavnici organizacije mladih Atlantskog saveta SCG
    - ugledni novinari iz vise zemalja članica NATO-a i Partnerstva za mir.

    U dvodnevnoj raspravi razmatrane su tri glavne teme:
    1. Prepreke na putu priključenja SCG evroatlantskim integracijama
    2. Preostali politički problemi na prostoru Zapadnog Balkana: principi, modaliteti i dinamika rešavanja.
    3. Intenziviranje regionalne saradnje zemalja Zapadnog Balkana

    Pokrovitelji ove konferencije bili su: Vlada Republike Crne Gore, Glavni štab NATO-a iz Brisela, Vlada Kraljevine Holandije i Jugoslovenski aerotransport.
Konferenciju je otvorio predsednik Vlade Crne Gore, g-din Milo ðukanović.

 

Januar-Mart 2004.

    Atlantski savet SCG, uz podršku Vlade Kraljevine Holandije, i u saradnji sa Ministarstvom odbrane i »Megatrend« univerzitetom primenjenih nauka, realizovao je projekat: »Srbija i Crna Gora u Partnerstvu za mir – moguće dobiti od priključenja Programu«. U okviru projekta predavači Atlantskog saveta SCG održali su tribine u 12 većih gradova Srbije (Zaječar, Niš, Paraćin, Novi Sad, Sombor, Zrenjanin, Kruševac, Užice, Valjevo, Leskovac, Kragujevac i Požarevac) i četiri tribine u komandama korpusa Vojske SCG (Niški, Novosadski, Užički i Prištinski korpus).
    U svojim prezentacijama predavači su govorili: (1) o novim izazovima, rizicima i pretnjama bezbednosti državne zajednice i vitalnim interesima koji se štite sistemom odbrane i Vojskom SCG, (2) o neophodnosti reforme sistema odbrane i Vojske i koracima koji moraju da se preduzmu u tom pravcu, i (3) o dobitima od priključenja zemlje evroatlantskim integracijama u ekonomskoj, političkoj i bezbednosnoj oblasti. Učesnici tribina bili su predstavnici lokalne samouprave, Policije, Vojske, studenti, rezervne vojne starešine, predstavnici lokalnih medija i građani. Tribinama je prisustvovalo oko 1.200 građana i oko 400 starešina Vojske SCG. Projekat je medijski praćen na nivou cele Srbije (TV i novine koje pokrivaju celu teritoriju republike) i na lokalnom nivou (TV, radio i lokalne novine). 
    Prosečno, tribinama je prisustvovalo oko 3-5 TV ekipa i predstavnici drugih medija. Pored toga, predavači Atlantskog saveta su u svim gradovima u kojima su održavane tribine bili gosti u namenskim emisijama koje su lokalne TV stanice posvetile temi projekta.
    Sa zadovoljstvom ističemo da smo u svim sredinama nailazili na izuzetan prijem kod građana Srbije. Posebno dobra reakcija je kod studenata, predstavnika lokalne samouprave, starešina Vojske SCG i poslovnih ljudi, koji su iskazali veliko razumevanje i interesovanje za što brži prijem Srbije i Crne Gore i sve evroatlantske integracije.
    Atlantski savet planira da ovaj projekat u najskorije vreme nastavi i u drugim sredinama u Srbiji i, posebno, u Crnoj Gori.