Atlantski savet Srbije

14. novembar 2005.

    Atlantski savet SCG organizovao je posetu delegacije mladih lidera SCG sedištu NATO-a u Briselu, u periodu 14-16. novembra 2005. godine. Delegaciju je sačinjavalo 16 članova i to: 8 predstavnika političkih stranaka, 3 predstavnika medija, 4 predstavnika Organizacije mladih ASSCG i 2 predstavnika Ambasade Kraljevine Norveške, uz čiju je podršku ova poseta organizovana. Cilj posete je upoznavanje predstavnika iz SCG sa funkcionisanjem i strukturom NATO-a. Organizovana su brojna predavanja i susreti sa visokim političkim i vojnim NATO zvaničnicima. Delegacija je imala priliku da razgovara i sa ambasadorom Kraljevine Norveške pri NATO-u, g. Kai Eideom, sa kojim je provela više od dva časa u prijateljskom i konstruktivnom razgovoru.
 

7. novembar 2005.

    Atlantski savet SCG je od 7. do 10. novembra organizovao seriju javnih tribina u Beogradu, Nišu i Zaječaru u okviru projekta pod nazivom ``NATO na Balkanu``. Tom prilikom upriličen je niz susreta, predavanja i razgovora u kojima su učestvovali gosti iz Brisela, Džordž Katsirdakis, načelnik odeljenja za saradnju u oblasti odbrane sektora za planiranje i politiku odbrane NATO i Matjaž šinkovec, ambasador Slovenije pri NATO-u. Na tribinama su učestvovali i predstavnici Atlantskog saveta gen. Slobodan Kosovac i puk. prof. dr Branislav Đordević. Cilj projekta je da se lokalna politička rukovodstva, pripadnici Vojske i policije, predstavnici medija i poslovni ljudi upoznaju sa stanjem i perspektivama prisustva NATO-a na Balkanu.
 

24. oktobar 2005.

    Atlantski savet SCG, uz podršku Ambasade SAD-a i u saradnji sa Ministarstvom odbrane SCG, Institutom za mir iz Vašingtona i »Megatrend« univerzitetom primenjenih nauka, započeo je seriju predavanja na temu: »Srbija i Crna Gora u Partnerstvu za mir – moguće dobiti od priključenja Programu«.
    U okviru I dela projekta predavači Atlantskog saveta SCG održali su tribine u Leskovcu, Nišu i Zaječaru , a tokom novembra planira se obilazak još pet gradova po Srbiji (Bačka Topola, Sombor, Valjevo, Užice i Kragujevac). Pored predstavnika Atlantskog saveta g. Igora Srbljanovića i g. Marka Kovačevića, na tribinama su govorili g-da Anne Badder, izvršni potpredsednik ‘’Fonda za mir’’ iz Vašingtona, i g. Dejan Stojković iz Ministartsva odbrane SCG.
    U svojim prezentacijama predavači su govorili:
  1. o benefitima prikljucenja SCG programu Partnerstvo za mir i NATO;
  2. o ulozi nevladinih organizacija u unapređenju civilnog društva i
  3. o mladima i sistemu odbrane.
    Tribine su namenjene univerzitetskoj javnosti, predstavnicima lokalne samouprave i predstavnicima medija.


 

12. oktobar 2005.

    Druga po redu ovogodišnja radionica “Beogradskog foruma novinara’’, održana je u prostorijama Atlantskog saveta SCG, 12. oktobra 2005. godine, pod nazivom ‘’Resursi sistema odbrane SCG’’. U radu seminara učestvovali su novinari i urednici pisanih i elektronskih medija iz Srbije i Crne Gore. O aktuelnim aspektima ove teme govorili su: Brigt Voge, vojni izaslanik Ambasade Kraljevine Norveške, gen. Slobodan Kosovac, gen. Ivan Đokić, Vladan Živulović, predsednik ASSCG i prof. dr Miroslav Milićević, zamenik predsednika Antikorupcijske komisije Vlade Srbije.
 

27. septembar 2005.

    Atlantski savet obaveštava svoje članove da se radne verzije nacrta propisa koje je pripremilo Ministarstvo odbrane Srbije i Crne Gore
  • - Nacrt zakona o Vojsci,
  • - Nacrt zakona o odbrani i
  • - Nacrt zakona o službama bezbednosti
mogu preuzeti u prostorijama Atlantskog saveta
 

20. juli 2005.

    Gospođica Lola Govedarica završila je šestmesecnno stažiranje u Atlantskom savetu Srbije i Crne Gore, u okviru projekta izmedju Atlantskog saveta Kanade i Atlantskog saveta SCG uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Kanade. Lola Govedarica radila je na projektima koji se tiču evroatlantskih integracija i odbrambenih odnosa sa NATO-om i Evropskom unijom. Atlantski savet SCG se zahvaljuje imenovanoj na njenom doprinosu poboljšanju kvaliteta naših aktivnosti, a Atlantskom savetu Kanade na razumevanju i podršci.
 

20. juni 2005.

    Prvi broj casopisa “ATLANTIS”, glasila Atlantskog saveta Srbije i Crne Gore predstavljen je javnosti u ponedeljak, 20. juna, 2005. u 11.00 casova u prostorijama Atlantskog kluba (Bul JNA 83). Atlantis je tromesecnik koji se bavi razlicitim aspektima integrativnih procesa naše zemlje u politicke, ekonomske i vojno-odbrambene strukture evroatlantske zajednice. “ATLANTIS” se štampa uz podršku Vlade Kraljevine Norveške. Izlazi na sprskom i engleskom jeziku, i nije profitabilnog karaktera. Casopis se dostavlja u 46 zemalja evroatlantske zajednice, diplomatskim predstavnicima u našoj zemlji, kao i na adrese svih politickih cinilaca u Srbiji i Crnoj Gori. Pored toga, “ATLANTIS” ce biti dostupan i studentima fakulteta u Srbiji i Crnoj Gori, polaznicima svih nasih vojnih i policijskih škola, kao i predstavnicima nevladinog sektora u Srbiji i Crnoj Gori.
 

15. jun 2005.

    Atlantski savet SCG i Fondacija “šansa za stabilnost” iz Segedina danas su u Beogradu potpisali Deklaraciju o dugorocnoj saradnji. U ime Fondacije “šansa za stabilnost” Deklaraciju je potpisao g. Laslo Mec, izvršni direktor, a u ime Atlantskog saveta, g. Veljko Kadijevic, generalni sekretar. Potpisivanju Deklaracije prisustvovao je dr Tihomir Simic, potpredsednik Izvršnog veca Vojvodine, kao i g. Ferenc Radac, predsedavajuci Asocijacije preduzetnika Madarske.
    Reč je o ugovoru o strateškom pratnerstvu radi podrške državnoj politici u procesu integracija u evroatlantske strukture. Ta podrška ce se ogledati u ucešcu u zajednickim projektima koji se odnose na reformu odbrambenog i bezbednosnog sistema i Srbiji i Crnoj Gori, prema standardima NATO-a i EU, ekonomskim projektima, kao i nizu aktivnosti koji podržavaju sve oblike regionalne saradnje.
 

9. juni 2005.

    Atlantski savet SCG u saradnji sa Atlantskom organizacijom mladih politickih lidera (AAYPL) sa sedištem u Oslu, organizovao je godišnju konferenciju te asocijacije u Beogradu od 9-12. juna 2005.godine. AAYPL je organizacija koja okuplja mlade ljude koji su u svojim zemljama vec na visokim funkcijama u državnoj upravi (ministri, pomocnici ministara, savetnici, šefovi kabineta). Ove godine svoju godišnju konferenciju su organizovali u Beogradu, upravo zbog toga da promovišu ideju njihove organizacije i kod nas, kako bi u Asocijaciju ukljucili i mlade ljude iz naše zemlje. Konferencija je održana uz podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške.
    U radnom delu Konferencije su se obratili funkcioneri više državnih institucija (Ministarstvo inostranih poslova SCG, Ministarstvo odbrane SCG, Ministarstvo za dijasporu Srbije, Uprava carina Srbije) mladim politickim liderima iz 24 zemlje Evrope i Amerike (30 inostranih ucesnika) i objasnili nacin funkcionisanja tih institucija, kao i reformske procese. Takode, u radu Konferencije su ucestvovali i mladi politicari iz najznacajnijih stranaka u Srbiji.
 

11. april 2005.

    U hotelu “Hajat”u Beogradu u organizaciji Atlantskog saveta SCG i “Fonda za mir” (The Fund for Peace) iz Vašingtona održana je radionica na temu: “Zajedno u poduhvatu smanjivanja nebezbednih viškova ratnog materijala”. Radionica je deo NATO programa saradnje koja treba da ukaže na važnost bezbednog uništavanja viškova naoružanja i vojne opreme u kontekstu reforme sektora bezbednosti i regionalne bezbednosti. Radionica je takode ucvrstila znanja i razumevanje “alata” Partnerstva za mir u promovisanju transparentnosti, ucvršcivanja civilnog društva i pojacane bezbednosti gradana i covekove okoline.
 

25. mart 2005.

    Atlantski savet nastavio je sa praksom organizovanja edukativnih novinarskih radionica za izveštavanje iz oblasti odbrane i bezbednosti, pod nazivom ``Beogradski forum novinara``.
    Prva ovogodišnja radionica, pod pokroviteljstvom Vladom Kraljevine Norveške, održana je 25. marta 2005. godine, pod nazivom: ``Reforma sistema odbrane SCG – okvir reforme, dostignuti stepen reformskih zahvata, naredni koraci``. U radu seminara ucestvovali su novinari 18 redakcija pisanih i elektronskih medija iz Srbije. O aktuelnim aspektima ove teme govorili su: Miloš Ladicorbic, clan Upravnog odbora ASSCG, gppuk. Slobodan Kosovac, izvršni direktor Ministarstva odbrane SCG, gppuk. Milan Zaric, pom. ministra odbrane, gm. Svetko Kovac, Vojnobezbednosna agencija i puk. Branislav Anocic, Vojnoobaveštajna agencija.
 

17. januar 2005.

    Pokrenut je novi program izmedju Atlantskog Saveta Kanade i Atlantskog Saveta Srbije i Crne Gore uz podrsku Ministarstva spoljnih poslova Kanade u obliku sestomesecnog programa staziranja u Beogradu. Ovaj program predstavlja znacajan korak ka gradjenju efektivne saradnje izmedju Kanade i SCG, jer ce stazista gdica Lola Govedarica raditi na projektima koji se ticu evroatlantskih integracija i odbrambenim odnosima sa NATO-om i Evropskom unijom. Gdica Govedarica ce blisko saradjivati sa razlicitim medjunarodnim institucijama i organizovace konferencije i seminare fokusirane na jacanje regionalnih odnosa na prostoru Srbije i Crne Gore.